Detail opleiding

Workshop: Hoe loopbaanontwikkeling in mijn organisatie vorm geven

Leerdoel

In een voortdurend veranderende markt hebben arbeidsplaatsen al geruime tijd een minder vast karakter dan pakweg 30 jaar geleden. Om snel te kunnen inspelen op plotse veranderingen hebben organisaties enerzijds nood aan flexibel inzetbaar personeel maar anderzijds evenzeer behoefte aan een stabiele personeelsbezetting om de langere-termijn toekomst verder uit te bouwen.

Deze continue zoektocht naar een gezonde balans tussen groei, werkbaarheid en inzetbaarheid vraagt zowel van de werkgever als van de werknemer een wijziging van visie op loopbaanontwikkeling.

De werknemer speelt in dit verhaal zeker een belangrijke rol, maar kan dit enkel waarmaken als er een duidelijk en veilig kader aanwezig is in het bedrijf. Alleen dan kan een werknemer zijn/haar loopbaancompetenties zodanig verruimen dat ze resulteren in bijvoorbeeld een flexibelere inzetbaarheid.

Via deze interactieve workshop wil Co-valent bedrijven ondersteunen en coachen die concrete stappen wensen te zetten naar de uitbouw van een modern en alert loopbaanbeleid.

De deelnemers leren welke strategische en praktische stappen er binnen een organisatie moeten ondernomen worden om loopbaanontwikkeling vorm te geven. Daarnaast leren de deelnemers hoe ze de verschillende belanghebbenden bij loopbaanontwikkeling kunnen betrekken.

Doelgroep

Zaakvoerders, HR-verantwoordelijken of leidinggevenden van bedrijven die al een eerste stap hebben gezet naar een actief loopbaanbeleid of de intentie hebben dit op korte termijn te ontwikkelen.

Voorkennis

  • Kennis van de visie binnen de organisatie over loopbaanontwikkeling / loopbaanbeleid
  • Bestaande cases kunnen besproken worden

Programma

Bij inschrijving

De docent neemt binnen 10 werkdagen telefonisch contact met de deelnemer en peilt ter voorbereiding van de workshop naar de verwachtingen van elke deelnemer.

 

Dag 1 (½ dag): het kader en structuur van een modern loopbaanbeleid

  1. Deel 1: wat is het huidige wettelijk kader rond onthaalbeleid & werkbaar werk, werkgelegenheidsplannen?
  2. Deel 2: interactieve en participatieve adviesworkshop rond:
  • Het ‘waarom’ van het loopbaanbeleid? Uitwisseling gekaderd binnen een aantal basisdoelstellingen van een loopbaanbeleid m.n. groei, werkbaarheid, inzetbaarheid.
  • Bespreking van aantal concrete cases
  • Besluit & actieplan: welke tips zijn bruikbaar? Welke stappen willen/kunnen de deelnemer in hun organisatie ondernemen?

Dag 2 (½ dag): van loopbaanbeleid => loopbaanrealiteit

  1. Deel 1: Opvolging van dag 1: bespreking van de ondernomen acties, stappen en/of gesprekken binnen de organisatie met de leidinggevende/zaakvoerder/CEO

Deel 2: interactieve en participatieve adviesworkshop rond:

  • Hoe een visie vertalen naar concrete loopbaanproposities, hoe maak je de vertaalslag van ‘loopbaanbeleid’ naar ‘loopbaanrealiteit’, welke zijn de criteria?
  • Hoe deze loopbaanpropositie communiceren naar alle medewerkers?  Hoe laat ik de medewerkers meewerken aan de vertaalslag van het kader en structuur van het loopbaanbeleid naar een loopbaanpropositie(s). Hoe willen wij onze collectieve visie op loopbaanbeleid verbinden met iedere medewerker en/of iedere rol die binnen ons bedrijf aanwezig is?

Besluit & actieplan: welke tips zijn bruikbaar om zelf mee aan de slag te gaan? Welke stappen ondernemen op korte en lange termijn? Hoe terugvallen op een netwerk binnen de sector?

 

Inscrivez vos travailleurs ici à la formation

Date(s) Lieu Place(s) restante(s) Action
Inscription sur la liste d'attente

Co-Valent

Chargement

Veuillez patienter...