Detail opleiding

Starten met een PC en Windows

Leerdoel

Een basiskennis van de PC omgeving verwerven.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor mensen die een basiskennis van de PC omgeving willen verwerven.

Programma

 • Kennismaking met de Windows omgeving
  • Wat is Windows?
  • Windows opstarten, aanmelden en afsluiten
  • De schermelementen van Windows
  • Wijzigen van het wachtwoord (Password)
  • De Windows-versie kennen
 • Basishandelingen in de Windows omgeving
  • Afmetingen en plaats van een venster wijzigen
  • Meerdere vensters openen en sluiten
  • Vensters schikken
  • Toepassingen opstarten en sluiten
  • Werken met meerdere toepassingen
  • Menu's en dialoogvensters
 • Werken met bestanden via de Verkenner (Explorer)
  • De inhoud van een station (drive) bekijken
  • De boomstructuur begrijpen
  • Bestanden (files) en/of mappen (folders) selecteren, verplaatsen, kopiëren, verwijderen en hernoemen

Werken binnen de MS Excel-omgeving

 • Algemene scherminformatie: het menu, de werkbalken (Toolbars), de statusbalk (Status Bar), de formulebalk (Formula Bar), ...
 • Kennismaking met de Helpfunctie
 • Bestandsmanipulaties
  • Nieuwe bestanden maken
  • Bestanden opslaan, openen en sluiten
  • Bestanden afdrukken
 • Basistechnieken
  • Tekst, getallen en data invoeren en verbeteren
  • De cursor efficiënt verplaatsen
  • Efficiënt selecteren met behulp van het toetsenbord en de muis
  • Rijen en kolommen tussenvoegen, verwijderen, verbreden en versmallen
  • Gegevens verplaatsen en kopiëren; werken met het Klembord (Clipboard)
 • Rekenen
  • Formules kopiëren en verplaatsen
  • Eenvoudige functies creëren: Som (SUM), Min (MIN), Max (MAX), Gemiddelde (Average)
  • Formules en functies kopiëren en verplaatsen
 • Opmaak
  • Getalopmaak, uitlijning, lettertype, randen, opvulling, ...
  • Opmaak kopiëren en verwijderen

Werken binnen de MS Word-omgeving

 • Algemene scherminformatie: het menu, de werkbalken (Toolbars), de statusbalk (Status Bar), de linialen (Rulers), ...
 • Verschillende weergaven: Normaal (Normal), Weblay-out (Web Layout), Afdrukweergave (Print Layout), Leesindeling (Reading Layout), Overzicht (Outline),
 • Kennismaking met de Helpfunctie
 • Bestandsmanipulaties
  • Nieuwe bestanden maken
  • Bestanden opslaan, openen en sluiten
  • Bestanden afdrukken
 • Invoeren en wijzigen van tekst
  • Tekst intypen en verbeteren; AutoCorrectie (AutoCorrect)
  • De cursor efficiënt verplaatsen
  • Tekst selecteren met behulp van het toetsenbord en de muis
  • Tekst verplaatsen en kopiëren; werken met het Klembord (Clipboard)
 • Opmaak
  • Lettertype, lettergrootte, vet, cursief, ...
  • Tekst uitlijnen, regelafstand instellen, inspringing vergroten of verkleinen, ...
  • Alinea’s nummeren of voorzien van opsommingstekens
  • Randen en arceringen toevoegen
  • Opmaak kopiëren en wissen (Format Painter)
  • Paginanummer invoegen

Inscrivez vos travailleurs ici à la formation

Date(s) Lieu Place(s) restante(s) Action
Inscription sur la liste d'attente

Co-Valent

Chargement

Veuillez patienter...