Detail opleiding

Beter samenwerken in team - "Sta eens in mijn schoenen"

Leerdoel

Hoe kan ik de samenwerking met teamleden, collega's en leidinggevenden verbeteren?
Je krijgt een beter inzicht in het natuurlijke verloop van de communicatie binnen een team en hoe dat team zijn plaats vindt binnen de organisatiecultuur. Dit helpt je om op de werkvloer misverstanden en lastige situaties te voorkomen.

Doelgroep

Voor iedereen die de samenwerking in zijn/haar team wil verbeteren zowel voor: teamleden, niet-leidinggevenden, leidinggevenden als niet-hiërarchisch leidinggevenden zoals projectleiders. De aanwezigheid van de verschillende rollen helpt de inzichten te versterken door het ‘sta eens in mijn schoenen-effect’.

Programma

Dag 1
- Kennismakingsronde
- Korte discussie met groepje deelnemers aan de hand van 3 uitdagende stellingen
- Het samenvatten van meningen van verschillende mensen waar iedereen zich in kan vinden
- Mijn houding en deelname tijdens een groepsgesprek – enthousiasme & motivatie, angsten & frustraties
- Een interactief simulatiespel dat de werkelijkheid benadert en wat een inzicht geeft in de samenwerking in team binnen een organisatie. Na dit spel volgt een grondige debriefing en reflectie.
- Samen praten is vaardig zijn in luisteren, zwijgen, vragen stellen, communiceren rekening houdend met de behoeften van de tegenpartij
- Wat halen we uit deze dag dat we als team moeten blijven doen, stoppen met doen, anders doen?

Dag 2
- Wat is er voor mij als individu blijven hangen na dag 1?
- Wat is het belangrijkste dat speelt in ons team: invloed uitoefenen, goede samenwerking of resultaten behalen?
- Heb ik feedback van anderen nodig of niet, om mijn werk goed te kunnen doen?
- Vertel ik spontaan wat er misgaat of hou ik liever mijn mond en wacht ik af?
- Ben ik bezig met het behalen van de doelstelling of maak ik me vooral zorgen over wat er mis kan lopen?
- Motivatie van het team bij moeilijkheden – probleemgericht versus oplossingsgerichte focus.
- Duogesprek: Van alle dingen die jij doet op je werk, waarvan ben je het meest tevreden of trots?
- Sta eens in mijn schoenen - Wat zijn de verschillen tussen de rol van de leidinggevenden en die van de medewerkers? Wat betekent dit voor een team?
- Cases:  Deelnemers formuleren uitdagingen in hun team, samen zoeken we via supervisieoefeningen naar oplossingen.

Opmerkingen

Methodologie

Dit is geen traditionele training, je zal veel leren uit de interactie met de andere deelnemers. Deelnemers krijgen opdrachten, spelen, reflectiemomenten, teamgesprekken,…met als doel de samenwerking in team openhartig te bespreken en te verbeteren. We werken met zowel de dingen die tijdens de workshop gebeuren als met concrete cases van deelnemers.

 

Corona veiligheidsmaatregelen voor Co-valent opleidingen: hoe graag we jullie ook ontvangen op onze opleidingen, de veiligheid van de deelnemers komt voor Co-valent op de eerste plaats. De specifieke veiligheidsmaatregelen die onze opleidingspartners zullen toepassen werden door Co-valent gevalideerd. Elke betrokken leverancier heeft ter bevestiging een verklaring op eer ondertekend die dit engagement ook naar de toekomst toe bevestigt. Verder hangt het goede en veilige verloop van de opleidingen ook af van de mate waarin de deelnemers de opgelegde veiligheidsvoorschriften opvolgen. Daarom vragen we met aandrang dat elke deelnemer de voorschriften van de opleidingspartner /opleidingslocatie aandachtig leest en strikt toepast.

Inscrivez vos travailleurs ici à la formation

Date(s) Lieu Place(s) restante(s) Action
Inscription sur la liste d'attente

Co-Valent

Chargement

Veuillez patienter...