Detail opleiding

ADR-reglementering voor bedienden

Leerdoel

Opleiden/bijscholen van alle betrokkenen bij het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Deze opleiding bevat de meest recente bepalingen van het ADR en voldoet aan de voorschriften van hoofdstuk 1.3 van de ADR-regelgeving. Dit hoofdstuk voorziet een verplichte gedetailleerde opleiding van alle betrokkenen bij vervoer van gevaarlijke goederen, exact aangepast aan hun verantwoordelijkheden en taken, over de voorschriften van de reglementeringen betreffende vervoer van gevaarlijke goederen. In geval van multimodaal transport, moet het personeel op de hoogte zijn van de voorschriften die op andere vervoerswijzen van toepassing zijn. Werkgever en werknemer moeten een gedetailleerde beschrijving bijhouden van de gehele gekregen opleiding.


Na deze opleiding

 • bezitten de deelnemers een bijscholingsattest inzake geherstructureerde ADR, hoofdstuk 1.3
 • kunnen zij met kennis van zaken en met meer verantwoordelijkheidszin toezien op de correctheid van de geproduceerde vervoersdocumentatie
 • dragen zij hun steentje bij in het veilig vervoer van gevaarlijke stoffen

Doelgroep

Alle bedienden in ondernemingen voor het laden, lossen en/of vervoeren van gevaarlijke goederen over de weg. Niet gericht naar het laden en lossen van zeeschepen.

Programma

 • Reglementeringen die van toepassing zijn op het vervoer van gevaarlijke stoffen
 • Wat zijn gevaarlijke stoffen?
 • Indeling van de gevaarlijke stoffen in gevaarsklassen – ADR gevaarsetiketten
 • Het UN nummer en de officiële vervoersnaam van gevaarlijke stoffen
 • Houders voor het vervoer van gevaarlijke stoffen
 • Kenmerking en etikettering van de houders
 • Signalisatie van transporteenheden
 • Verplichte boorddocumenten
 • De gedeeltelijke vrijstelling
 • Limited quantities (vervoer van gevaarlijke goederen verpakt in beperkte hoeveelheden)
 • Volledige vrijstellingen
 • Verantwoordelijkheden van de betrokkenen

Tussen de verschillende onderdelen worden telkens oefeningen gegeven.

De verschillen tussen de vorige reglementering en de huidige, worden naast elkaar gelegd en verklaard.
Het is een erg praktijkgerichte opleiding, bedoeld voor diegenen die er dagdagelijks mee geconfronteerd worden.

Inscrivez vos travailleurs ici à la formation

Date(s) Lieu Place(s) restante(s) Action
19-10-2023 Antwerpen 0 Complet
16-11-2023 Brugge 0 Complet
06-12-2023 Antwerpen 3 Inscription
Inscription sur la liste d'attente

Co-Valent

Chargement

Veuillez patienter...