FAQ : Algemeen

Kunnen onze medewerkers genieten van de diensten van Co-valent ?

Co-valent is het vormingsfonds van en voor arbeiders en bedienden van de paritaire comités 116 en 207. Als je werknemers deel uitmaken van deze PC’s én je organisatie heeft RSZ-categorie 087 of 187, kunnen deze werknemers ingeschreven worden voor het gratis opleidingsaanbod van Co-valent.  Indien jouw organisatie effectief een bijdrage betaalt aan het vormingsfonds (RSZ-categorie 087) kan zij ook subsidies voor andere opleidingen aanvragen bij Co-valent.

Waar vind ik de RSZ-categorie van mijn bedrijf terug?

Deze informatie is beschikbaar bij je personeelsverantwoordelijke of sociaal secretariaat.

Is het mogelijk om de RSZ-categorie van mijn bedrijf te veranderen?

Bij de inschrijving van een nieuwe werkgever uit de sector chemie, kunststoffen en life sciences krijgt deze automatisch de werkgeverscategorie 087. Kan de werkgever op het moment van inschrijving echter aantonen dat hij een geldige CAO ‘Risicogroepen’ heeft afgesloten op ondernemingsvlak dan krijgt hij de werkgeverscategorie 187.

Het verschil tussen beide werkgeverscategorieën zit hem in de bijdrage ‘Risicogroepen’.

087: Werkgevers die een bijdrage verschuldigd zijn aan de Fondsen van de Paritaire Comités voor de scheikundige nijverheid nr. 116 en/of nr. 207.

187: Werkgevers die die vrijgesteld zijn van de betaling aan de Fondsen van het deel van de bijdragen dat bestemd is voor risicogroepen indien ze zelf gelijkaardige initiatieven genomen hebben die bekrachtigd werden door een CAO op ondernemingsvlak.

 

Het wisselen tussen deze twee categorieën verloopt echter niet automatisch.

Een overzetting van de werkgeverscategorie 187 naar werkgeverscategorie 087 vormt geen probleem omdat de werkgever in dit geval zeker een bijdrage zal betalen ten voordele van de risicogroepen.

Als een werkgever met de werkgeverscategorie 187 zijn CAO vorming op ondernemingsvlak wil stopzetten en wil bijdragen aan het sectoraal vormingsfonds, mag hij de wijziging van de werkgeverscategorie aanvragen bij de RSZ-directie Identificatie: identifnl@rsz.fgov.be. Deze dienst zal u informeren over de te volgen procedure en de timing ervan.

In de andere richting, van de werkgeverscategorie 087 naar werkgeverscategorie 187, is de overzetting complexer en wordt niet zomaar aanvaard. Verdere informatie over deze procedures en timing kan ook aangevraagd worden bij de RSZ-directie Identificatie.

Hoe ken ik mijn paritair comité?

Dit staat vaak vermeld op je loonbrief. Indien dit niet het geval is kan je je personeelsverantwoordelijke of sociaal secretariaat contacteren.

Welke diploma’s heb ik nodig om in de sector te werken?

De chemie is veelzijdig. Niet alleen in de activiteiten van de verschillende bedrijven, maar ook in de profielen van de mensen die er werken. Van chemicus tot verkoopsverantwoordelijke, van mechanieker tot laborant. Klik  BreakingScience voor meer uitleg over de meest voorkomende jobs in de chemie. Met een algemeen technisch diploma secundair onderwijs kan je al solliciteren in de sector.

Ons bedrijf gaat een tewerkstellingscel oprichten. Welke voordelen biedt Co-valent?

Co-valent wil als sectoraal vormingsfonds extra ondersteuning bieden aan de ontslagen werknemers in een tewerkstellingscel door hen na ontslag nog toegang te geven tot het gratis opleidingsaanbod van Co-valent en dit voor een periode van één jaar vanaf de inschrijvingsdatum van de ontslagen werknemer in de tewerkstellingscel. Lees meer op de pagina “werkzoekende”.

Co-Valent

Loading

Veuillez patienter...