FAQ : Subsidiedossier

Welke opleidingen kan ik indienen voor terugbetaling?

Je kan zowel opleidingen indienen die door een externe opleidingsverstrekker worden verzorgd als opleidingen die door een interne trainer worden begeleid. Zowel de kosten van de trainer als de loonkosten van de cursisten kunnen ingediend worden. Komen NIET in aanmerking de volgende wettelijk verplichte veiligheidsopleidingen (EHBO-cursussen, interventieploeg brandbestrijding, verplichte opleiding preventieadviseur ) en langlopende managementopleidingen (MBA). Wanneer je werknemer een opleiding uit ons gratis opleidingsaanbod volgt zullen de loonkosten van de gevolgde uren automatisch berekend worden in je subsidiedossier.

Hoe wordt het subsidiekrediet berekend?

Het subsidiekrediet wordt berekend vanuit de RSZ-aangiften van het jaar waarop de opleidingskosten betrekking hebben. Je kan je uw subsidiekrediet aanvragen telkens in juli van het jaar volgend op het opleidingsjaar. Kmo’s kunnen genieten van een verhoogde tussenkomst.

We willen een gratis opleiding van Co-valent organiseren binnen ons bedrijf (in-company). Hoe ga ik tewerk?

Indien je een opleiding uit ons gratis aanbod in-company wenst te organiseren, kan je hiervoor via het subsidiedossier een terugbetaling aanvragen. Je maakt dan zelf de praktische afspraken met de opleidingsverstrekker en betaalt de factuur.

We willen een opleiding indienen via het subsidiedossier maar hebben geen factuur voor deze opleiding omdat we met een interne opleider werkten. Welk bewijsmateriaal moeten we dan aanleveren?

Voor opleidingen die je met een eigen trainer hebt georganiseerd hebben we een aantal gegevens nodig: een beschrijving van de inhoud van de opleiding, datum en aantal uren, een lijst met de naam van de deelnemers en de trainer en een gehandtekende aanwezigheidslijst of, als je die niet hebt, een evaluatiedocument ingevuld door elke deelnemer.

Waar vind ik de RSZ-categorie van mijn bedrijf terug?

Deze informatie is beschikbaar bij je personeelsverantwoordelijke of sociaal secretariaat.

Hoe ken ik mijn paritair comité?

Dit staat vaak vermeld op je loonbrief. Indien dit niet het geval is kan je je personeelsverantwoordelijke of sociaal secretariaat contacteren.

Welke diploma’s heb ik nodig om in de sector te werken?

De chemie is veelzijdig. Niet alleen in de activiteiten van de verschillende bedrijven, maar ook in de profielen van de mensen die er werken. Van chemicus tot verkoopsverantwoordelijke, van mechanieker tot laborant. Klik  BreakingScience voor meer uitleg over de meest voorkomende jobs in de chemie. Met een algemeen technisch diploma secundair onderwijs kan je al solliciteren in de sector.

Ons bedrijf gaat een tewerkstellingscel oprichten. Welke voordelen biedt Co-valent?

Co-valent wil als sectoraal vormingsfonds extra ondersteuning bieden aan de ontslagen werknemers in een tewerkstellingscel door hen na ontslag nog toegang te geven tot het gratis opleidingsaanbod van Co-valent en dit voor een periode van één jaar vanaf de inschrijvingsdatum van de ontslagen werknemer in de tewerkstellingscel. Lees meer op de pagina “werkzoekende”.

Volgens welke criteria bepaalt Co-valent of mijn organisatie een kmo is en dus in aanmerking komt voor een adviescheque?

Je bedrijf (RSZ kengetal 087) telt maximaal 250 werknemers en maakt geen deel uit van een grote onderneming, dwz dat niet meer dan 50% van het kapitaal of de stemrechten in handen is van een grote onderneming (>250 werknemers) of een groep van verscheidene grote ondernemingen samen.

Komen alle facturen van een externe consultant in aanmerking?

Het doel van de adviescheque is bedrijven ondersteunen bij de investering die zij doen in competenties en talenten van medewerkers binnen de onderneming. Extern advies om concrete stappen te zetten in de richting van een duurzaam loopbaanbeleid komt dus in aanmerking voor de adviescheque. De adviseur van Co-valent zal eerst een afspraak met jou maken om samen met de organisatie het specifieke HR-project te bekijken.

We moeten onze werknemersafvaardiging informeren rond het subsidiedossier. Hoe moet dit juist gebeuren?

Het document ‘Verklaring adviesorgaan’ moet getekend worden door de werknemersafvaardiging. Deze verplichting vervalt als er geen afvaardiging aangesteld is in de organisatie op het moment dat het document getekend wordt. Een handtekening van de directie alleen volstaat dus slechts indien er op het moment van het tekenen geen ondernemingsraad, noch comité voor preventie, noch syndicale afvaardiging bestaat.

Wanneer wordt de subsidie uitbetaald?

Subsidiedossiers worden eerst door ons gecontroleerd op administratieve volledigheid. Zijn alle documenten ingevuld en gehandtekend waar nodig? Zijn alle gevraagde bewijsstukken aanwezig? Wanneer jouw dossier administratief in orde is wordt het voorgelegd aan het Beheerscomité van Co-valent, dat tweemaandelijks samenkomt. Na goedkeuring van het dossier door het Beheerscomité word je hiervan geïnformeerd en volgt de uitbetaling.

Co-Valent

Loading

Veuillez patienter...