FAQ : Gratis opleidingsaanbod

Kan ik onze medewerkers inschrijven voor de gratis opleidingen van Co-valent?

Als je medewerkers deel uitmaken van de paritaire comités 116 of 207 en je organisatie heeft RSZ-categorie 087 of 187 kunnen deze werknemers ingeschreven worden voor het gratis opleidingsaanbod.

Hoe schrijf ik mijn medewerkers in voor de gratis opleidingen van Co-valent?

Wat kost een opleiding bij Co-valent?

De opleidingen van Co-valent zijn gratis voor alle werknemers tewerkgesteld in de paritaire comités 116 en 207.

Ik wil een werknemer inschrijven voor een opleiding. Hoe verloopt de procedure?

  • Je bedrijf behoort tot de sector chemie, kunststoffen & life sciences (RSZ categorie 087 of 187)
  • Je beschikt over een login en paswoord voor Mijn Co-valent.
  • De persoon die inschrijft, is de opleidingsverantwoordelijke van het bedrijf.
  • De deelnemer staat op de payroll van het bedrijf en behoort tot PC 116 of 207
  • Je aanvaardt de inschrijvings- en annulatievoorwaarden
  • Je schrijft maximaal 4 deelnemers per opleiding in

Ik vind niet de geschikte opleiding. Wat moet ik doen?

Wanneer je werknemers deelnemen aan betalende opleidingen of je organiseert in-company opleidingen met interne trainers of externe docenten, kan je voor de kosten van deze opleidingen (factuur externe docent, loonkosten deelnemer en interne trainer) een subsidiedossier indienen.

Hoe weet ik of er nog plaats is voor een opleiding?

Ga naar ik zoek een opleiding. Hier vind je per opleiding het aantal nog beschikbare plaatsen terug. Indien de beschikbare data niet passen, kan je je medewerker(s) aanmelden op een wachtlijst. We brengen je dan als eerste op de hoogte zodra een nieuwe opleiding wordt ingepland.

Wanneer meerdere bedrijven tegelijkertijd inschrijven, kan het gebeuren dat een opleiding toch volzet is op het moment dat je de inschrijving(en) definitief doorstuurt. De ingeschreven persoon komt dan automatisch op de wachtlijst terecht. Wij nemen vervolgens onmiddellijk contact met jou op om de verdere stappen af te spreken.

Ik wil iemand inschrijven voor een bepaalde opleiding, maar er zijn geen data gekend of de gekende data passen niet. Kan dit?

Als er geen data te zien zijn op de fiche van de opleiding wil dit zeggen dat er in het huidige semester geen sessie meer gepland is. Schrijf je medewerker op de wachtlijst in om per e-mail geïnformeerd te worden van nieuwe data zodra ze gepland worden.

Kan ik een plaats tijdelijk reserveren op een opleiding?

Plaatsen tijdelijk reserveren is niet mogelijk.

Hoe kan ik een inschrijving annuleren?

Annulatie van een inschrijving moet ten laatste 10 werkdagen vóór de aanvang van de opleiding schriftelijk aan Co-valent gemeld worden. Dit kan enkel per e-mail en gebeurt vanzelfsprekend liefst zo snel mogelijk, zodat wij de vrijgekomen plaats nog kunnen invullen.

Bij laattijdige annulatie (zonder vervanging) of ongewettigde afwezigheid, vervalt de tussenkomst van Co-valent en worden onkosten door ons aan uw bedrijf doorgerekend. Deze onkosten bedragen 200€ voor de technische opleidingen alsook voor de opleidingen waarvoor specifiek materiaal nodig is. De onkosten voor alle andere opleidingen bedragen 50€ in totaal voor laattijdige annulaties en 50€/opleidingsdag voor ongewettigde afwezigheden.

We hebben een nieuwe medewerker aangeworven met een interim-contract. We willen deze persoon ook inschrijven in het gratis opleidingsaanbod. Kan dit?

Enkel werknemers die tewerkgesteld zijn in de paritaire comités 116 of 207 komen in aanmerking voor het gratis opleidingsaanbod van Co-valent. Uitzendkrachten vallen hier niet onder.

Kan ik onze werknemers die buiten België werken, inschrijven op het gratis opleidingsaanbod?

Enkel werknemers met een Belgische arbeidsovereenkomst die tewerkgesteld zijn in de paritaire comités 116 of 207 komen in aanmerking voor het gratis opleidingsaanbod.

Hoeveel werknemers mag ik per opleiding inschrijven?

Voor de meeste opleidingen ligt het maximum aantal deelnemers op 12 en voor de technische opleidingen ligt het doorgaans op 8. Eenzelfde bedrijf mag maximaal 25% van het maximum aantal beschikbare plaatsen innemen. Dit wil zeggen dat er per bedrijf, afhankelijk van de opleiding, 2 of 4 medewerkers kunnen worden ingeschreven. Indien 10 dagen vóór de start van de opleiding blijkt dat de opleiding nog niet volzet is, dan kan hierop een uitzondering gemaakt worden.

Hoeveel verschillende cursussen mag een medewerker per jaar volgen?

Er staat geen limiet op het aantal opleidingen dat per persoon gevolgd kan worden.

Kan ik een opleiding uit het gratis opleidingsaanbod ook in ons bedrijf laten doorgaan?

Om het open karakter van het cursusaanbod te bewaren, biedt Co-valent geen in-company opleidingen aan. Indien je zelf een in-company opleiding organiseert, kan je hiervoor een subsidiedossier indienen.

Bureautica opleidingen: Wat is het verschil tussen de opleiding à la carte en de gewone basisopleiding?

De basisopleiding is een klassieke opleiding in groep, bedoeld voor werknemers die geen of zeer weinig ervaring hebben met het Office pakket. De leerstof wordt stapsgewijs aangebracht en aangepast aan het ritme van de groep.

De ‘à la carte’ opleiding is een ’blended-learning’ opleiding: elke deelnemer volgt een e-learning pakket op maat, en krijgt hierbij de nodige individuele ondersteuning van de aanwezige docent. Onze partner biedt verschillende modules aan op verschillende data, in halve of volledige dagen. Deze methode laat de deelnemer toe zijn/haar specifieke noden op een flexibele manier in te vullen.

Wanneer worden de opleidingen van het najaar/voorjaar gecommuniceerd?

Het gratis opleidingsaanbod wordt doorgaans 2 tot 3 maanden vóór de start van het nieuwe semester vastgelegd en op de website gecommuniceerd. De bedrijven en contactpersonen ontvangen hiervan bericht per mail alsook een opleidingskalender met de post. Ontvang je dit nog niet? Stuur ons dan je gegevens via contact.

Co-Valent

Loading

Veuillez patienter...