FAQ : Subsidiedossier

Ik heb via de Overheid een tegemoetkoming gekregen in de kosten van een opleiding. Mag die opleiding toegevoegd worden in het subsidiedossier?

Een opleiding die in aanmerking komt voor terugbetaling (zie andere FAQ-vraag) en waarvoor je gedeeltelijk compensatie hebt gekregen via de Overheid (of een ander kanaal) mag toegevoegd worden in het subsidiedossier. In dat geval moet het bedrag van die compensatie ingevoerd worden in het vakje ‘Anders teruggevorderde kosten’. Dit is bijvoorbeeld van toepassing bij:
– Vlaams opleidingsverlof (VOV)
– Betaald educatief verlof (BEV)
– KMO-portefeuille

Kan ik een subsidiedossier indienen om opleidingskosten terug te vorderen?

Als je organisatie een bijdrage betaalt aan het vormingsfonds (RSZ-categorie 087) mag je een subsidiedossier indienen voor de opleidingskosten van medewerkers die tot de paritaire comités 116 of 207 behoren.

Hoe moet ik subsidies aanvragen voor opleidingen die we zelf organiseerden?

Via je persoonlijke login kan je op ‘Mijn Co-valent’ je subsidiedossier aanmaken. Voor het lopende jaar kan je stelselmatig je opleidingskosten inbrengen in een opleidingsdossier en elk jaar vanaf 1 juli kan je voor het voorgaande kalenderjaar het afgewerkte subsidiedossier indienen. Vanaf dat moment, en gedurende twaalf maanden, kan het subsidiedossiers officieel ingediend worden.

Bv. Opleidingskosten van 2016 kunnen vanaf 1 januari 2016 ingebracht worden in een opleidingsdossier en kunnen als definitief subsidiedossier ingediend worden vanaf 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018.

Welke opleidingen kan ik indienen voor terugbetaling?

Je kan zowel opleidingen indienen die door een externe opleidingsverstrekker worden verzorgd als opleidingen die door een interne trainer worden begeleid. Zowel de kosten van de trainer als de loonkosten van de cursisten kunnen ingediend worden. Komen NIET in aanmerking de volgende wettelijk verplichte veiligheidsopleidingen (EHBO-cursussen, interventieploeg brandbestrijding, verplichte opleiding preventieadviseur ), de interne hefwerktuigen opleidingen (door een collega gegeven) en langlopende opleidingen zoals MBA of een master. Wanneer je werknemer een opleiding uit ons gratis opleidingsaanbod volgt zullen de loonkosten van de gevolgde uren automatisch berekend worden in je subsidiedossier.

Hoe wordt het subsidiekrediet berekend?

Het subsidiekrediet wordt berekend vanuit de RSZ-aangiften van het jaar waarop de opleidingskosten betrekking hebben. Je kan je uw subsidiekrediet aanvragen telkens in juli van het jaar volgend op het opleidingsjaar. Kmo’s kunnen genieten van een verhoogde tussenkomst.

We willen een gratis opleiding van Co-valent organiseren binnen ons bedrijf (in-company). Hoe ga ik tewerk?

Indien je een opleiding uit ons gratis aanbod in-company wenst te organiseren, kan je hiervoor via het subsidiedossier een terugbetaling aanvragen. Je maakt dan zelf de praktische afspraken met de opleidingsverstrekker en betaalt de factuur.

We willen een opleiding indienen via het subsidiedossier maar hebben geen factuur voor deze opleiding omdat we met een interne opleider werkten. Welk bewijsmateriaal moeten we dan aanleveren?

Voor opleidingen die je met een eigen trainer hebt georganiseerd hebben we een aantal gegevens nodig: een beschrijving van de inhoud van de opleiding, datum en aantal uren, een lijst met de naam van de deelnemers en de trainer en een gehandtekende aanwezigheidslijst of, als je die niet hebt, een evaluatiedocument ingevuld door elke deelnemer.

We moeten onze werknemersafvaardiging informeren rond het subsidiedossier. Hoe moet dit juist gebeuren?

Het document ‘Verklaring adviesorgaan’ moet getekend worden door de werknemersafvaardiging. Deze verplichting vervalt als er geen afvaardiging aangesteld is in de organisatie op het moment dat het document getekend wordt. Een handtekening van de directie alleen volstaat dus slechts indien er op het moment van het tekenen geen ondernemingsraad, noch comité voor preventie, noch syndicale afvaardiging bestaat.

Wanneer wordt de subsidie uitbetaald?

Subsidiedossiers worden eerst door ons gecontroleerd op administratieve volledigheid. Zijn alle documenten ingevuld en gehandtekend waar nodig? Zijn alle gevraagde bewijsstukken aanwezig? Wanneer jouw dossier administratief in orde is wordt het voorgelegd aan het Beheerscomité van Co-valent, dat tweemaandelijks samenkomt. Na goedkeuring van het dossier door het Beheerscomité word je hiervan geïnformeerd en volgt de uitbetaling.

Co-Valent

Loading

Veuillez patienter...