Detail opleiding

Nederlands op de werkvloer

Leerdoel

Co-valent biedt samen met de vzw Vokans de opleiding Nederlands op de werkvloer (NodW) aan.
Deze opleiding verhoogt de taalvaardigheid van uw anderstalige medewerkers. De sessies worden op de werkvloer georganiseerd, zodat de betrokkenheid groter is en de trainingsmomenten realistischer. In deze opleiding leggen we de focus op efficiënte communicatie. Bedrijven met meertalige teams kampen immers regelmatig met communicatieproblemen tussen hun werknemers. Anderstalige medewerkers beschikken bijvoorbeeld vaak over heel wat technische kennis, maar botsen op tegen de Nederlandse taal. Daardoor hebben ze moeite met instructies, en kunnen zij zich moeilijk uitdrukken tegenover hun collega’s, leidinggevenden en klanten.
 

Door ook de Nederlandstalige werknemers (inclusief leidinggevenden) te betrekken in een aparte workshop van één dagdeel, maakt de NodW-instructeur de brug met de omgeving van de anderstalige. Daardoor verbeteren niet enkel de taalvaardigheid en communicatie van laatstgenoemde, maar worden deze vaardigheden ook bij zijn/haar collega’s aangepakt door middel van tips & tricks.
 

Een vlotte interne communicatie is fundamenteel voor ieder bedrijf. Via Nederlands op de Werkvloer werkt u aan de duurzame integratie van uw anderstalige werknemers op de werkplek.

Doelgroep

Anderstalige arbeiders/operationele bedienden met een beperkte taalvaardigheid Nederlands die tewerkgesteld zijn in een volledig Nederlandstalige omgeving en die nood hebben aan extra taalondersteuning om zich zo te kunnen versterken in de uitoefening van hun job.

Voorkennis

Voor een deelname aan deze opleiding vragen we van onze deelnemers een basiskennis van het Nederlands. De NodW-instructeur werkt namelijk specifiek aan de doelen die functiegebonden zijn, en niet aan een algemene kennis van het Nederlands.
Voor functies waarbij de doelstellingen zeer beperkt zijn (bv. enkel begrijpen) is deze voorkennis minder vereist.

Programma

  • Voorbereidend gesprek met de werkvloer

Tijdens een voorbereidend gesprek van 1,5 uur bespreekt u samen met de instructeur van Vokans de beschrijving van de opleiding: inhoud, planning en groepssamenstelling. Daarnaast legt de instructeur u de talige doelen van de deelnemers voor: aan het einde van de lessenreeks dienen de deelnemers deze doelen bereikt te hebben. Op basis hiervan werkt de instructeur scenario’s en taken uit in een opleiding Nederlands, op maat van een groep medewerkers met eenzelfde talenprofiel. Vervolgens stuurt de instructeur deze beschrijving ter goedkeuring door naar Co-valent.

  • Lespakket van 20 uur (voor max. 8 deelnemers) met homogeen taalniveau en gelijkaardige inhoud.

Samen met de deelnemer werkt de NodW-instructeur op woorden en taalhandelingen en worden deze gelinkt aan de realiteit van zijn/haar functie. Ze oefenen met andere woorden het Nederlands dat ze nodig hebben in concrete werksituaties: instructies begrijpen en opvolgen, vragen van klanten behandelen en correct doorverwijzen, problemen melden, veiligheidsvoorschriften begrijpen, formulieren invullen, enz. Het taalniveau van de anderstalige werd zoals vermeld tijdens het voorbereidend gesprek bepaald. Zo kan de instructeur het lespakket samenstellen, dat vertrekt vanuit een homogeen niveau en gelijkaardige oefeningen voor alle deelnemers.

De NodW-instructeur observeert de anderstalige werknemers op de werkvloer en verzamelt ook de documenten waarmee zij in contact komen. Op basis hiervan bespreekt de instructeur met u de doelstellingen van de cursus die het vertrekpunt vormen voor de ontwikkeling van het lesmateriaal.

De praktijkgerichte opleiding wordt in kleine groepjes (maximum 8 personen) of individueel gegeven, en dit tijdens het werk en op de werkvloer.

  • Workshop

In functie van een duurzaam resultaat worden ook de Nederlandstalige collega’s en direct leidinggevenden bij de lessen betrokken. Zij krijgen tips en ondersteuning om efficiënt met hun anderstalige collega’s te communiceren. Zo kan een instructeur een kort overleg op de werkvloer (bv. de verdeling van de taken) bijwonen en direct tips geven om dit efficiënt over te brengen.

 

Opmerkingen

Praktisch
Hoe?

  • Individueel of in groep
  • Samenstelling van de groepjes hangt af van het taalniveau en de jobinhoud, met maximum 8 cursisten per groep
  • Bij meer dan 8 werknemers, heterogene groepen en/of verschillende inhoudelijke wensen tussen collega’s zal bekeken worden om verschillende groepen in te richten – in het belang van het bereiken van het gewenste leereffect voor de deelnemers. Dit doen we in overleg met u en Co-valent. Vokans beargumenteert dit op objectieve wijze.

Duur?

 

De taalondersteuningssessies duren 20 uur voor maximum 8 deelnemers. Dit kan, mits goedkeuring van Co-valent, verlengd worden.

  • Twee ontmoetingsmomenten per week is ideaal om de deelnemers regelmatig te laten oefenen en de resultaten te bevorderen.
  • De workshop duurt 3,5 uur.

Plaats?

 

In uw bedrijf op de werkplek, tijdens de werkuren.

Schrijf je werknemers hier in

Plaats Datum(s) Actie
Bij u in het bedrijf - regio Antwerpen In overleg Inschrijven
Bij u in het bedrijf - regio Brussel In overleg Inschrijven
Bij u in het bedrijf - regio Limburg In overleg Inschrijven
Bij u in het bedrijf - regio Oost Vlaanderen In overleg Inschrijven
Bij u in het bedrijf - regio Vlaams Brabant In overleg Inschrijven
Bij u in het bedrijf - regio West Vlaanderen In overleg Inschrijven
Inschrijven op wachtlijst

Co-Valent

Loading

Veuillez patienter...