Detail opleiding

Taalopleiding Engels (via Skype)

Leerdoel

Hebt u het soms ook moeilijk om een klant of leverancier in een andere taal te woord te staan?

Voelt het soms onnatuurlijk om te bellen in een ander taal? Voelt u zich soms onzeker om schriftelijk of mondeling te communiceren met een anderstalige collega?

 

Deze taalopleiding via Skype is een korte en flexibele opleidingsformule, gericht op het verbeteren van uw algemene professionele taalvaardigheid.

Heel wat situaties uit het bedrijfsleven komen aan bod :  telefoneren, e-mails schrijven, sociale contacten, … .

De opleiding wordt aangeboden op drie niveaus van taalbeheersing: beginner, intermediair of gevorderd.

Doelgroep

Werknemers (arbeiders en bedienden) die hun taalvaardigheid wensen te verbeteren, ongeacht hun functie of niveau van taalbeheersing.

Programma

Kennismakingsgesprek via Skype (screening) met uw persoonlijke taalcoach (max. 15 minuten). Dankzij dit gesprek zal uw coach uw niveau en verwachtingen kunnen inschatten.

  • 10 u taalcoaching in “live” per Skype met uw trainer:
    • 30 - 60 minuten per gesprek
    • persoonlijke feedback op spreek- en schrijfoefeningen
    • extra op maat aangemaakte leeractiviteiten: u ontvangt indien gewenst specifieke oefeningen en woordenschat aangepast aan uw noden en werkomgeving.
  • 6 maanden toegang tot het e-learning platform (60u leerinhoud): dit bevat een rijke variatie aan oefeningen om woordenschat, grammatica, sleutelzinnen, uitspraak, luisteren, lezen en schrijven voor professionele doeleinden in te oefenen.

 

Mogelijke thema’s die aan bod kunnen komen (volgens uw noden): telefooncommunicatie, schrijfvaardigheid, sociale contacten, presenteren, uw opinie uitdrukken, financiële taal, …

Opmerkingen

Waarom vind je geen data?

De opleidingsdata worden pas na de inschrijving vastgelegd.

Schrijf uw medewerker eerst in via onze website (hieronder).

Deze inschrijving wordt dan naar onze opleidingspartner doorgestuurd, die u vervolgens contacteert om de screening- en opleidingsdata af te spreken.

 

Heeft uw medewerker na deze opleiding nog taalondersteuning nodig? Dan kunt u hem/haar op het vervolgtraject inschrijven (10 bijkomende uren).

Er is een maximum van 20 uur taalondersteuning per semester per persoon voorzien. Een deelnemer mag in totaal van alle trajecten maximum 30 uren volgen. 

 

Annulatievoorwaarden voor deze opleiding

Indien een geplande sessie geannuleerd of verplaatst dient te worden, moet dit op een werkdag en minstens 48 uur op voorhand gebeuren. Verwittig hiertoe a.u.b. telefonisch uw contactpersoon bij BLCC. Wordt een sessie te laat of niet geannuleerd, dan zijn we ons genoodzaakt om deze sessie in rekening te brengen. Opgelet: voor opleidingen op maandag vragen wij u de sessie ten laatste op donderdag te annuleren. De laattijdig geannuleerde sessie wordt ook telkens 50 € gefactureerd.

Indien een training om bedrijfsorganisatorische redenen door de klant tijdelijk wordt stilgelegd, moeten de nog openstaande uren worden opgenomen binnen het jaar na de start van de opleiding.

De hele training mag tot 14 dagen vóór de start kosteloos geannuleerd worden. Na deze termijn wordt er 200 € annulatiekosten aangerekend.

.

Schrijf je werknemers hier in

Plaats Datum(s) Actie
In overleg Inschrijven
Inschrijven op wachtlijst

Co-Valent

Loading

Veuillez patienter...