Detail opleiding

Organisatielab - naar meer autonomie en samenwerking in teams: nieuwe arbeidsorganisatievormen

Leerdoel

  • De deelnemers leren hun eigen organisatie beter lezen en begrijpen bijvoorbeeld beter de oorzaken van een gebrek aan betrokkenheid in hun organisatie
  • De deelnemers leren opportuniteiten ontdekken om de betrokkenheid te verhogen door wijzigingen door te voeren in de verdeling van taken, en de inrichting van teams, binnen de organisatie.
  • De deelnemers kunnen op basis van de cursus zelf eerste stappen zetten om wijzigingen te implementeren.

Doelgroep

Neem deel aan deze opleiding als je je afvraagt hoe je de betrokkenheid in je organisatie kan verhogen en wil weten welk effect het verdelen van taken en het inrichten van teams hierop kan hebben.


Een organisatie heeft het meeste baat bij deze opleiding indien de deelnemers zelf voldoende gezag hebben of een leidinggevende positie innemen én indien er voldoende bereidheid bestaat binnen de organisatie om belangrijke wijzigingen door te voeren in de interne taakverdeling en functies binnen de organisatie.


Een goede combinatie is dat zowel één of meerdere mensen deelnemen die een operationele en business verantwoordelijkheid hebben, alsook iemand die verantwoordelijkheid draagt over het HR-beleid van de onderneming.

Programma

Het programma bestaat uit vier interactieve sessies, waarbij de eerste sessie een volledige dag inneemt en de drie daarop volgende sessies telkens een halve dag.

Aan de hand van de roadmap voor Innovatieve Arbeidsorganisatie, presentatie van praktijkcases, huiswerkopdrachten, groepsdiscussie en onderlinge uitwisseling en advisering met begeleiding door organisatie-experten van Flanders Synergy gaan we tijdens dit organisatielab aan de slag om uw onderneming naar een transformatieplan te begeleiden.

 

Sessie 1
Een roadmap/model wordt aangereikt waarmee deelnemers hun organisatie tegen het licht kunnen houden
 

Sessie 2 en 3:
Concreet en op maat van uw bedrijf aan de slag met het herdenken van de organisatiestructuur en de interne taakverdeling in de organisatie. Er wordt huiswerk meegegeven en elke bedrijf wordt actief besproken.
 

Sessie 4:
Er wordt dieper ingegaan op teamontwikkeling en een actieplan wordt opgemaakt voor elk deelnemende organisatie

 

De didactische aanpak is een afwisseling van kennisoverdracht door de trainer/begeleider met interactie, huiswerk toegepast op de eigen context, en peer-to-peer discussies.

De aanpak is tegelijk evidence-based en pragmatisch door de jarenlange ervaring en onderzoek van Flanders Synergy en zijn trainers.

 

Sessie twee tot en met vier vinden plaats bij organisaties die als een casevoorbeeld dienen (organisaties die in het recente verleden concrete stappen hebben gezet aan de hand van de methodologie).

Opmerkingen

Corona veiligheidsmaatregelen voor Co-valent opleidingen: hoe graag we jullie ook ontvangen op onze opleidingen, de veiligheid van de deelnemers komt voor Co-valent op de eerste plaats. De specifieke veiligheidsmaatregelen die onze opleidingspartners zullen toepassen werden door Co-valent gevalideerd. Elke betrokken leverancier heeft ter bevestiging een verklaring op eer ondertekend die dit engagement ook naar de toekomst toe bevestigt. Verder hangt het goede en veilige verloop van de opleidingen ook af van de mate waarin de deelnemers de opgelegde veiligheidsvoorschriften opvolgen. Daarom vragen we met aandrang dat elke deelnemer de voorschriften van de opleidingspartner /opleidingslocatie aandachtig leest en strikt toepast.

Schrijf je werknemers hier in

Datum(s) Plaats Beschikbare plaats(en) Actie
Inschrijven op wachtlijst

Co-Valent

Loading

Veuillez patienter...