Detail opleiding

Opleiding tot werkplekcoach

Leerdoel

Nieuwe medewerkers warm onthalen, het gevoel geven dat ze erbij horen én er bovendien voor zorgen dat ze hun takenpakket snel onder de knie krijgen, dat is een hele opgave! In bedrijven is heel wat kennis, ervaring en potentieel aanwezig. De opleiding tot werkplekcoach geeft medewerkers de vaardigheden om deze know-how efficiënt door te geven.

 

Dit is een basisopleiding.


Een opgeleide mentor is een meerwaarde voor elk bedrijf en geeft bovendien een financiële return.

Doelgroep

Productiemedewerkers die nieuwe collega's, stagiairs, leerlingen,... onthalen, begeleiden en de eerste instructies/opleiding geven op de werkvloer.

Programma

  • Toelichten van de rol en de meerwaarde van een werkplekcoach
  • De basis van goede communicatie onder de knie krijgen
  • Logische instructies leren geven
  • De meerwaarde van een opleidingsplan kennen
  • Opbouwende feedback kunnen geven

Opmerkingen

Betaald educatief verlof op aanvraag


Een medewerker die de opleiding tot werkplekcoach voltooid heeft, kan in aanmerking komen voor de doelgroepvermindering voor mentoren: een RSZ korting van €800/kwartaal.
Kan toegepast worden in het kader van het KIEM opleidingstraject.
 

Corona veiligheidsmaatregelen voor Co-valent opleidingen: hoe graag we jullie ook ontvangen op onze opleidingen, de veiligheid van de deelnemers komt voor Co-valent op de eerste plaats. De specifieke veiligheidsmaatregelen die onze opleidingspartners zullen toepassen werden door Co-valent gevalideerd. Elke betrokken leverancier heeft ter bevestiging een verklaring op eer ondertekend die dit engagement ook naar de toekomst toe bevestigt. Verder hangt het goede en veilige verloop van de opleidingen ook af van de mate waarin de deelnemers de opgelegde veiligheidsvoorschriften opvolgen. Daarom vragen we met aandrang dat elke deelnemer de voorschriften van de opleidingspartner /opleidingslocatie aandachtig leest en strikt toepast.

Schrijf je werknemers hier in

Datum(s) Plaats Beschikbare plaats(en) Actie
Inschrijven op wachtlijst

Co-Valent

Loading

Veuillez patienter...