Detail opleiding

Nederlands op de werkvloer PLUS

Leerdoel

Co-valent biedt samen met VDAB de nieuwe opleiding Nederlands op de werkvloer PLUS (NodW+) aan.
 

Deze opleiding op maat van uw bedrijf wordt op de werkvloer georganiseerd, zodat de betrokkenheid groter is en de trainingsmomenten realistischer. Bedrijven met meertalige teams kampen immers regelmatig met communicatieproblemen tussen hun werknemers. Anderstalige medewerkers beschikken bijvoorbeeld vaak over heel wat technische kennis, maar botsen op tegen de Nederlandse taal. Daardoor hebben ze moeite met instructies, en kunnen zij zich moeilijk uitdrukken tegenover hun collega’s, leidinggevenden, …


Wat is nieuw?
Naast het verhogen van de taalvaardigheid van uw anderstalige medewerkers zet deze nieuwe formule nog meer in op een vlottere en efficiënte communicatie tussen de anderstalige én Nederlandstalige medewerkers.

 

VDAB doet dit door de Nederlandstalige collega’s op een intense manier bij de opleiding te betrekken. Zo kan VDAB een Nederlandstalige collega, bv. een ploegbaas, coachen om in heldere taal een briefing te geven. VDAB biedt in dit kader ook de HELP-module aan: Hoe Efficiënt Luisteren (naar) en praten met anderstalige medewerkers. In die workshop (2 à 3 uur) wordt er gefocust op het communiceren in heldere taal (hoe geef je een duidelijke instructie, hoe ga je om met vaktaal, hoe leg je iets uit aan een anderstalige collega, ...).
 

De VDAB-instructeur treedt dan op als coach van de communicatie tussen de Nederlandstalige en anderstalige collega's. Naast het geven van tips in functie van een heldere communicatie op de werkvloer gaat het dus ook actieve coaching en opleiding van Nederlandstalige collega's. Dit wordt besproken bij de start van de opleiding. VDAB start eerst met een vooronderzoek om de talige doelstellingen voor de anderstalige en de Nederlandstalige medewerkers vast te leggen. Dit wordt dan met u besproken zodat de opleiding volledig op maat van uw bedrijf is. Daarna gaat VDAB aan de slag op de werkvloer. De dagdagelijkse communicatieve situaties zijn van groot belang en de instructeur speelt daar direct op in door anderstaligen en Nederlandstaligen te betrekken.    
 

Indien u dit wenst, kan één van uw collega’s opgeleid worden tot interne taalcoach. Dit is vooral interessant voor bedrijven die wensen een taalbeleid op te zetten. Zo'n interne taalcoach kan dit taalbeleid opvolgen. Op die manier zorgt deze opleiding ervoor dat u na de opleiding alle sleutels in handen hebt om toekomstige anderstalige collega’s zelf intern op te leiden. Door deze duurzame aanpak werken collega’s efficiënter samen en zorgt u voor een duurzame integratie van uw anderstalige werknemers op de werkplek

Doelgroep

Anderstalige arbeiders/operationele bedienden met een beperkte taalvaardigheid in het Nederlands die tewerkgesteld zijn in een volledig Nederlandstalige omgeving.

Voorkennis

Voor een deelname aan deze opleiding vragen we van onze deelnemers een basiskennis van het Nederlands. De NodW+-instructeur werkt namelijk specifiek aan de doelen die functiegebonden zijn, en niet aan een algemene kennis van het Nederlands.
Voor functies waarbij de doelstellingen zeer beperkt zijn (bv. enkel begrijpen) is deze voorkennis minder vereist.

Programma

Er wordt op maat van uw bedrijf gewerkt. Eerst worden de noden die op de werkvloer aanwezig zijn gedetecteerd. Naargelang de nood worden voor anderstaligen en Nederlandstaligen zowel aparte als gezamenlijke sessies georganiseerd. Via praktische tips en tricks wordt de communicatie op de werkvloer geoptimaliseerd.

1. Vooronderzoek

Tijdens een grondig vooronderzoek door VDAB worden de noden gedetecteerd die op de werkvloer aanwezig zijn. Samen met jou wordt de inhoud, duur, planning en groepssamenstelling vastgelegd. Op basis hiervan werkt de instructeur scenario’s en taken uit in een opleiding Nederlands, op maat van een groep medewerkers met eenzelfde talenprofiel. Vervolgens stuurt de instructeur het opleidingsvoorstel ter goedkeuring door naar Co-valent.

2. Lespakket van 40 uur voor maximum 8 deelnemers (homogeen taalniveau & gelijkaardige jobinhoud)

Samen met de deelnemer werkt de NodW+-instructeur op woorden en taalhandelingen en worden deze gelinkt aan de realiteit van zijn/haar functie. Ze oefenen het Nederlands dat ze nodig hebben in concrete werksituaties: instructies begrijpen en opvolgen, vragen van klanten behandelen en correct doorverwijzen, problemen melden, veiligheidsvoorschriften begrijpen, formulieren invullen, enz.

Om een duurzaam resultaat te bekomen en te behouden worden de Nederlandstalige collega’s en direct leidinggevenden in aparte of gezamenlijke sessies betrokken (afhankelijk van de noden). Tijdens deze sessies geeft de NodW+-instructeur tips en tricks op maat van je bedrijf. Taaldrempels waar jullie telkens weer op vastlopen, worden bij de kern aangepakt. Indien het bedrijf dit wenst, kan één van de collega’s opgeleid worden tot interne taalcoach. Op die manier zorgt deze opleiding ervoor dat je na de opleiding alle sleutels in handen hebt om toekomstige anderstalige collega’s zelf intern op te leiden. Zo wordt voor een duurzame aanpak van communicatie binnen je bedrijf gezorgd.

Opmerkingen

Praktisch
Hoe?

  • Individueel of in groep
  • Samenstelling van de groepjes hangt af van het taalniveau en de jobinhoud, met maximum 8 deelnemers per groep

Duur?

De opleiding duurt +/- 40 uur voor maximum 8 deelnemers.

 

Plaats?

 

In uw bedrijf op de werkplek, tijdens de werkuren.

 

Waarom vind je geen data?
Kies eerst de leslocatie in uw buurt en schrijf uw medewerker in.
Deze inschrijving wordt dan naar VDAB doorgestuurd, die u vervolgens contacteert voor een afspraak voor het vooronderzoek.

Schrijf je werknemers hier in

Plaats Datum(s) Actie
Bij u in het bedrijf - Regio West-Vlaanderen In overleg Inschrijven
Bij u in het bedrijf - Regio Oost-Vlaanderen In overleg Inschrijven
Bij u in het bedrijf - Regio Antwerpen In overleg Inschrijven
Bij u in het bedrijf - Regio Limburg In overleg Inschrijven
Bij u in het bedrijf - Regio Brussel In overleg Inschrijven
Bij u in het bedrijf - Regio Vlaams-Brabant In overleg Inschrijven
Inschrijven op wachtlijst

Co-Valent

Loading

Veuillez patienter...