Disclaimer

Aansprakelijkheid
De website van Co-valent is bedoeld om de activiteiten van het vormingsfonds van de sector chemie, kunststoffen en life sciences industrie beter bekend te maken.
De gegevens op deze website zijn zo zorgvuldig en volledig mogelijk opgesteld, op basis van de huidige stand van kennis. Door steeds de snellere evolutie, blijft het mogelijk dat de informatie niet volledig actueel is.
Co-valent is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van haar site.
Co-valent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten op haar website. Co-valent is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt. Co-valent zal de links naar die websites wegnemen, zodra het kennis heeft van het illegale karakter ervan.

Privacy

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij willen transparant zijn omtrent de persoonsgegevens die wij verzamelen, waarom wij die verzamelen en wat er met deze gegevens gebeurt. Lees onze privacy disclaimer aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over uw rechten als betrokkene en over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt.
Verder lichten we in het document Kennisgeving voor werkgevers en werknemers ons engagement toe naar onze lidbedrijven op het gebied van de veiligheid van uw gegevens of die van uw werknemers.
Tot slot maakt de website van Co-valent ook gebruik van cookies. Lees daarom ook aandachtig onze Cookie policy .
Co-valent behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen conform de wettelijke vereisten.
Hebt u na het lezen van deze documenten nog vragen of opmerkingen, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren via connect@co-valent.be.

Intellectuele eigendom

Alle teksten, lay-out, foto’s, films, grafieken en alle andere onderdelen van de website zijn door auteursrechten beschermd. Reproductie, mededeling en terbeschikkingstelling voor het publiek van publicaties, documenten en informatie op deze site voor niet-commerciële doeleinden is toegelaten op voorwaarde dat de bron vermeld wordt. 

.

 

Co-Valent

Loading

Veuillez patienter...