Duaal leren

De Vlaamse regering maakt werk van Duaal Leren. Vanaf 1 september 2016 starten een aantal pilootprojecten waarin leerlingen uit een technische of beroepsrichting in de derde graad van het middelbaar, meer dan de helft van hun lessen op de bedrijfsvloer volgen.

Onze sector is ook actief betrokken bij deze nieuwe onderwijsvorm.

De technische Se-n-Se-richting Chemische Procestechnieken 7de jaar is een opleiding die voorbereidt op het beroep van procesoperator in de Chemische industrie. De Vlaamse regering selecteerde deze richting als proefproject Duaal Leren waardoor de theoretische lessen op school nu gecombineerd zullen worden met een belangrijk stuk (15 weken) praktijkopleiding in een chemiebedrijf.

De rol van de mentor op de leerwerkplek is, naast die van de trajectbegeleider in de scholen, erg belangrijk in het welslagen van het traject. De gevraagde inspanning van de werkgever en de mentor op de werkplek is dan ook niet te onderschatten

Het proefproject loopt momenteel in samenwerking met een tiental chemiebedrijven en drie scholen:

De sector wil het Duaal Leren op verschillende manieren promoten en ondersteunen:

  • Voor meer informatie over duaal leren in onze sector kan je terecht bij Co-valent of essencia.
  • We begeleiden de werkgevers bij het aanvragen van de erkenning als leerwerkplek bij de overheid: www.werkplekduaal.be
  • We bieden gratis opleiding aan voor de mentor op de leerwerkplek
  • Leerlingen kunnen informatie vinden in de brochure (link) en op de website www.breakingscience.be
  • Het volledige decreet rond Duaal leren kan je hier(link) vinden
  • De matchingprocedure tussen leerling en leerwerkplek vindt grotendeels plaats bij ACTA
  • Een Sectoraal Partnerschap werd opgericht om modaliteiten en afspraken rond Duaal Leren in onze sector op te volgen en te verfijnen.

Voor de kunststofverwerkende sector loopt eveneens een proefproject in de studierichting Mechanische Vormgevingstechnieken. Dit initiatief verloopt in samenwerking met PlastIQ , VTI Tielt en 7 kunststofverwerkende bedrijven uit West-Vlaanderen.

Co-Valent

Loading

Veuillez patienter...