Een werknemer met een handicap: 3 voordelen

Een werknemer met een handicap: 3 voordelen

1. Werknemers met een handicap hebben extra vaardigheden ontwikkeld

Ze gaan creatiever om met kansen, zijn gemotiveerder, extra flexibel, communicatiever en loyaler.

Net omwille van hun handicap hebben die werknemers extra vaardigheden ontwikkeld. Vaak slagen zij er beter in om kansen te herkennen en er creatief mee om te gaan. Omdat hun zoektocht naar werk verre van evident is, zijn ze ook gemotiveerder om hun job uit te oefenen en te houden.

Het overwinnen van dagelijkse problemen levert de werknemers kwaliteiten op die in de bedrijfswereld geapprecieerd worden. Zo zijn werknemers met een beperking vaak extra flexibel en communicatief sterker. Specifieke handicaps hebben dikwijls ook specifieke troeven. Een werknemer met een auditieve handicap bijvoorbeeld kan zich beter concentreren omdat hij minder snel afgeleid wordt.

Een derde van de knelpuntvacatures in onze sector is moeilijk in te vullen doordat de kandidaten niet over de juiste motivatie beschikken, blijkt uit de Diversiteitsstudie van Co-valent (januari 2015). Waarom als bedrijf niet kijken naar werknemers met een beperking? Zij zijn heel gemotiveerde en loyale werknemers.

Tot slot: de opleidingen in scholen voor jongeren met een handicap zijn even goed als de opleidingen in het reguliere onderwijs. Het enige verschil is dat de opleidingen aangepast zijn aan de noden van personen met een handicap. Het is dus niet omdat iemand een fysieke beperking heeft, dat er ook mentaal iets schort. Maar toch is dit een hardnekkig vooroordeel.

2. Werknemers met een handicap zijn even productief

Een werknemer met een beperking in dienst houden of nemen staat niet gelijk aan een meerkost of een verminderde productiviteit. Heel veel werknemers kunnen gewoon meedraaien zonder dat je aanpassingen aan de werkvloer moet doen (VIDEO: Johan heeft een beperking en draait mee bij Ineos zonder dat het bedrijf aanpassingen moest doen). De overheid betaalt zelfs het loon van een werknemer met een beperking gedeeltelijk terug.

Zijn er dingen die mensen met een handicap omwille van hun beperking niet of moeilijker kunnen, dan kan dit opgelost worden met tal van nieuwe technieken. Er bestaat een heel gamma aan hulpmiddelen – van eenvoudig tot hoogtechnologisch – die werknemers met een handicap minstens even productief maken als hun collega’s.

De experts arbeidsbeperking van de VDAB (Vlaanderen), AWIPH (Wallonië) en PHARE (Brussel) weten er alles over en helpen je graag voort.

Gespecialiseerde organisaties, zoals het Kennis- en Ondersteuningscentrum (KOC), kunnen je helpen bij je zoektocht naar materiaal. Zo heeft het KOC de databank Vlibank ontworpen. In het dossier ‘Arbeidsgereedschap en -kledij’ vind je gedetailleerde informatie en ook links naar andere nuttige websites.

Deze investeringen zijn vaak niet ten laste van de werkgever. Zo worden aanpassingen aan de werkvloer terugbetaald, en zijn er tegemoetkomingen vanuit de overheid voor nieuw of aangepast arbeidsmateriaal of -kledij. (Bekijk hier de subsidies voor Vlaamse, Brusselse en Waalse bedrijven.)

Nog dit: personen met een handicap zijn even gezond als andere werknemers. Een handicap staat immers niet synoniem voor ziekte of slechte gezondheid. Er zijn handicaps waardoor mensen extra begeleiding of verzorging nodig hebben, maar zeker niet allemaal. Verwar personen met een handicap ook niet met mensen die een langdurig gezondheidsprobleem hebben. Dan spreekt men van chronische ziekte.

3. Werknemers met een handicap vragen geen voorkeursbehandeling

Omdat werknemers met een handicap loyaal en flexibel zijn, verlangen ze geen voorkeursbehandeling. Vaak hebben ze ook geen extra ondersteuning nodig. Ze zijn zeer blij als ze op de reguliere arbeidsmarkt terechtkunnen.

In een NIS-enquête geeft de helft van de respondenten met een arbeidsbeperking aan dat hij of zij geen enkele vorm van ondersteuning nodig heeft bij het uitoefenen van zijn job. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat slechts 3,5 procent van de ondervraagden nood heeft aan een speciale uitrusting.

Dankzij de steun van de overheid is de kans groot dat toekomstige werknemers al beschikken over hun eigen, aangepast materiaal. Bovendien komt de overheid ook tussen bij aanpassingen van de arbeidsomgeving. (Bekijk hier de subsidies voor Vlaamse, Brusselse en Waalse bedrijven.)

Het fysiek niet kunnen uitvoeren van een aantal zaken impliceert natuurlijk geen afhankelijkheid. Het is pas wanneer hulpmiddelen of aanpassingen er niet of onvoldoende zijn, dat de afhankelijkheid van personen met een handicap toeneemt. Maar die hulpmiddelen en tegemoetkomingen zijn er dus wel degelijk.

JA, ik wil meer info over de gratis begeleiding.

TERUG NAAR HOMEPAGE ARBEIDSBEPERKING

Co-Valent

Loading

Veuillez patienter...