Veel gestelde vragen

1. Wat moet ik doen als een van mijn werknemers een beperking oploopt?

Als een van je werknemers een arbeidshandicap oploopt, dan moet hij of zij bij de Vlaamse VDAB, het Waalse AWIPH of Brusselse PHARE nagaan of hij erkend wordt als een werknemer met een arbeidshandicap.

Als dat het geval is, dan zijn er zowel in Vlaanderen, Wallonië als Brussel voldoende steunmaatregelen. Je hoeft je dus geen zorgen te maken: je werknemer in dienst houden of opnieuw in dienst nemen, houdt zeker geen meerkost in.

2. Kan mijn werknemer die een beperking oploopt, wel blijven meedraaien in een concurrentiële werkomgeving?

Ja. Als een werknemer een handicap oploopt, is hij niet per definitie minder efficiënt dan zijn collega’s. Integendeel, mits enkele aanpassingen of extra materiaal is hij even productief als de andere werknemers. En voor die aanpassingen zijn er tegemoetkomingen vanuit de overheid.

Een voorbeeld uit Vlaanderen

Stel: je bouwt nieuw sanitair. Dan kan je alleen de toiletten die speciaal voor de gehandicapte werknemer worden geïnstalleerd terugbetaald krijgen. De ‘gewone’ toiletten krijg je uiteraard niet terugbetaald. Een tillift krijg je dan weer volledig terugbetaald, omdat geen andere werknemer daarvan gebruikmaakt.

Als je nieuw materiaal koopt dat je sowieso nodig hebt, dan krijg je alleen de meerkost terugbetaald. Heeft je werknemer een speciale bureaustoel nodig, dan wordt de prijs daarvan verminderd met de kost van een gewone bureaustoel. Kost een speciale stoel 1000 euro en een gewone 250, dan krijg je slechts 750 euro terugbetaald.

Een voorbeeld uit Wallonië

Als een werknemer omwille van een amputatie een speciaal aangepaste machine nodig heeft, dan betaalt de AWIPH het verschil met de normale machine terug. Heeft hij een volledig nieuwe machine nodig, dan betaalt de AWIPH die helemaal.

Als een handicap toch rendementsverlies inhoudt, dan zijn er nog altijd tegemoetkomingen die dat verlies compenseren.

3. Welke steun krijgen we als bedrijf als we een werknemer met een beperking in dienst nemen?

Een werknemer met een beperking in dienst nemen, staat niet gelijk aan een meerkost of een verminderde productiviteit.

Voor nieuwe werknemers gelden dezelfde subsidies als voor werknemers met een beperking die je al in dienst hebt. In Vlaanderen overlappen al die tegemoetkomingen.

In Brussel is er een extra subsidie: de aanwervingspremie. Die is er voor nieuwe werknemers die aangenomen worden met een tijdelijk contract.

In Brussel en Wallonië is er ook nog de begeleidingspremie, voor het geval je een begeleider aanstelt voor een nieuwe werknemer met een handicap.

Klik hier voor de steunmaatregelen in Wallonië en voor in Brussel gevestigde Franstalige bedrijven en werknemers met een handicap.

 

Lees de andere veel gestelde vragen.

TERUG NAAR HOMEPAGE ARBEIDSBEPERKING

Co-Valent

Loading

Veuillez patienter...