Veel gestelde vragen 1-9

Veel gestelde vragen

1. Wat moet ik doen als een van mijn werknemers een beperking oploopt?

Als een van je werknemers een arbeidshandicap oploopt, dan moet hij of zij bij de Vlaamse VDAB, het Waalse AWIPH of Brusselse PHARE nagaan of hij erkend wordt als een werknemer met een arbeidshandicap.

Als dat het geval is, dan zijn er zowel in Vlaanderen, Wallonië als Brussel voldoende steunmaatregelen. Je hoeft je dus geen zorgen te maken: je werknemer in dienst houden of opnieuw in dienst nemen, houdt zeker geen meerkost in.

2. Wat is het verschil tussen handicap en arbeidshandicap?

Bij werknemers met een handicap denkt men wel eens aan mensen in een rolstoel, blinden of iemand met een verstandelijke handicap. De term handicap moet je echter in de breedste zin van het woord interpreteren. Dyslexie, ADHD, reuma, hartpatiënten, … Het komt allemaal in aanmerking als handicap. In België heeft zo’n 15 procent van de bevolking een handicap.

De precieze omschrijving van wat een arbeidshandicap nu precies is, verschilt per gewest. Zowel Vlaanderen, Wallonië als Brussel heeft zijn eigen definitie.

Bovendien is er ook nog eens een verschil tussen een handicap en arbeidshandicap. De lijn is wel dun. Een handicap wordt een arbeidshandicap wanneer het mensen verhindert om een job te vinden of te behouden. Omdat er met definities gewerkt wordt, die per gewest bepaald worden, vallen er af en toe mensen uit de boot, bijvoorbeeld langdurig zieken of HIV-patiënten.

Hoe dan ook: het is aan de werknemers zelf om te laten vaststellen dat ze een arbeidshandicap hebben. Dat kan bij de gewestelijke diensten (Vlaamse VDAB, Waalse AWIPH of Brusselse PHARE).

3. Kan mijn werknemer die een beperking oploopt, wel blijven meedraaien in een concurrentiële werkomgeving?

Ja. Als een werknemer een handicap oploopt, is hij niet per definitie minder efficiënt dan zijn collega’s. Integendeel, mits enkele aanpassingen of extra materiaal is hij even productief als de andere werknemers. En voor die aanpassingen zijn er tegemoetkomingen vanuit de overheid

4. Hoe zorg ik ervoor dat een werknemer met een beperking goed opgevangen wordt door zijn leidinggevende?

Er zijn verschillende organisaties die je kunnen begeleiden, zoals Empower. Empower zorgt bijvoorbeeld voor specifieke coaching en training. Zij raden ook altijd aan om eerst een diversiteitsplan op te stellen. Zo’n plan maakt de organisatie en de leidinggevende(n) stapsgewijs klaar voor het werken met mensen met een beperking of andere kansengroepen. Voor zo’n diversiteitsplan kan je beroep doen op extra subsidies, waarover je hier alles kan lezen.

In Brussel en Wallonië zijn er tegemoetkomingen die ervoor zorgen dat je tijd kan maken om je werknemer met een beperking goed te begeleiden. In Wallonië is er de begeleidingspremie, in Brussel de begeleidingspremie en de integratiepremie.

5. Welke instanties kunnen me helpen om een geschikte werknemer met een beperking te vinden?

Als je als werkgever specifiek op zoek gaat naar werknemers met een arbeidshandicap, dan volstaan de klassieke kanalen niet altijd. Maar dat is geen probleem: er bestaan gespecialiseerde organisaties. Neem bijvoorbeeld eens een kijkje op de website van Wheelit.

Bij de GTB (Vlaanderen) kunnen ze je helpen zoeken naar de geschikte werknemer. Een andere optie is dat je je vacature doorstuurt naar organisaties die zich bezighouden met diversiteit. Voor Vlaanderen heb je een handige website met een mailinglijst. Die organisaties sturen je vacature dan verder.

Ook in Wallonië en Brussel zijn er begeleidingsdiensten die zich op gehandicapten richten. Daar vraag je best even raad aan de mensen van AWIPH of PHARE.

6. Hoe kan ik een werknemer met een arbeidsbeperking “uittesten”, zonder dat ik die direct moet aannemen?

Er zijn in heel het land gespecialiseerde opleidingscentra die helpen bij stage of training on the job, ook voor personen met een handicap. Die worden aangeboden door de VDAB, AWIPH of PHARE.

Er zijn ook tegemoetkomingen die dat financieel aantrekkelijk maken. In Vlaanderen is er de GIBO, de Gespecialiseerde Individuele BeroepsOpleiding. In Wallonië en Brussel kan je bij het AWIPH en PHARE een ontdekkingsstage of omscholingsovereenkomst regelen.

In het Brussels gewest is er zelfs nog een extra subsidie: de aanwervingspremie. Als je een werknemer een tijdelijk contract van maximaal drie maanden geeft, krijg je een deel van de loonkosten terugbetaald.

7. Kunnen we een interimbureau inschakelen om iemand met een beperking aan te nemen?

Ja, ook werknemers met een handicap kunnen via de klassieke uitzendkantoren aan de slag. De subsidies die van toepassing zijn, worden dan wel fifty-fifty verdeeld tussen het interimbureau en de werkgever.

In Vlaanderen gaat het over de VOP, in Brussel over de tewerkstellingspremie en in Wallonië over de inschakelingspremie.

Een voorbeeld uit Vlaanderen

Stel: je bouwt nieuw sanitair. Dan kan je alleen de toiletten die speciaal voor de gehandicapte werknemer worden geïnstalleerd terugbetaald krijgen. De ‘gewone’ toiletten krijg je uiteraard niet terugbetaald. Een tillift krijg je dan weer volledig terugbetaald, omdat geen andere werknemer daarvan gebruikmaakt.

Als je nieuw materiaal koopt dat je sowieso nodig hebt, dan krijg je alleen de meerkost terugbetaald. Heeft je werknemer een speciale bureaustoel nodig, dan wordt de prijs daarvan verminderd met de kost van een gewone bureaustoel. Kost een speciale stoel 1000 euro en een gewone 250, dan krijg je slechts 750 euro terugbetaald.

Een voorbeeld uit Wallonië

Als een werknemer omwille van een amputatie een speciaal aangepaste machine nodig heeft, dan betaalt de AWIPH het verschil met de normale machine terug. Heeft hij een volledig nieuwe machine nodig, dan betaalt de AWIPH die helemaal.

Als een handicap toch rendementsverlies inhoudt, dan zijn er nog altijd tegemoetkomingen die dat verlies compenseren.

8. Welke steun krijgen we als bedrijf als we een werknemer met een beperking in dienst HEBBEN?

Er zijn heel wat subsidies voor werknemers met een beperking die je al in dienst hebt.

In Vlaanderen gaat het om de VOP, de tegemoetkoming voor de aanpassing van de arbeidspost en de aankoop van gereedschap en kledij, en de tegemoetkoming voor de vervoersonkosten

In Wallonië gaat het om de inschakelingspremie, de compensatiepremie, de tegemoetkoming voor de aanpassing van de arbeidspost en de tegemoetkoming voor de vervoerskosten.

In Brussel zijn er de tewerkstellingspremie, de tegemoetkoming voor de aanpassing van de arbeidspostomgeving en de tegemoetkoming voor de vervoerskosten.

9. Welke steun krijgen we als bedrijf als we een werknemer met een beperking in dienst NEMEN?

Voor nieuwe werknemers gelden dezelfde subsidies als voor werknemers die je al in dienst hebt. In Vlaanderen overlappen al die tegemoetkomingen.

In Brussel is er een extra subsidie: de aanwervingspremie. Die is er voor nieuwe werknemers die aangenomen worden met een tijdelijk contract.

In Brussel en Wallonië is er ook nog de begeleidingspremie, voor het geval je een begeleider aanstelt voor een nieuwe werknemer met een handicap.

TERUG NAAR HOMEPAGE ARBEIDSBEPERKING

Co-Valent

Loading

Veuillez patienter...