Competentiebeleid

KADER ROND COMPETENTIEBELEID

verantwoordelijke onderhoud-85190

De basis voor een duurzaam loopbaanbeleid wordt gevormd door een pragmatisch competentiebeleid.

Het omschrijven van competenties zorgt ervoor dat iedereen in je organisatie dezelfde taal spreekt als het gaat over aanwerven, ontwikkelen en evalueren van medewerkers.

Het gebruik van competenties in je organisatie versterkt de lijm tussen de talenten, vaardigheden en kennis van je medewerkers enerzijds en je organisatiedoelstellingen anderzijds.

 

Waarom competenties definiëren?

  • De juiste medewerker aanwerven werkt best indien je een goed beeld hebt van de competenties en talenten die je nodig hebt, nu en in de toekomst.
  • Je medewerkers doen groeien, kan effectiever met een opleidingsplan (zie kader arbeidsdeal)  dat uitgaat van concrete kennis en vaardigheden.
  • Medewerkers gemotiveerd houden tot het einde van hun loopbaan veronderstelt dat je rekening houdt met hun talenten en competenties.

 

Welke stappen maken best onderdeel uit van een goed competentiebeleid?

  • Duidelijk vastleggen wat je ermee wil bereiken.
  • Draagvlak bij je leidinggevenden garanderen.
  • Focus op het omschrijven van de competenties die vanuit jouw bedrijfsdoelstellingen relevant zijn.
  • Competenties linken aan functies en aan personen.
  • Competenties opnemen in alle relevante bedrijfsprocessen (aanwerving, evaluatie, opleiding,..).
  • Het competentie-denken in je organisatie levendig houden.

 

En wat met talenten?

Jouw bedrijf heeft nood aan specifieke competenties. Je medewerkers hebben heel wat talent. Een goed beleid combineert beide invalshoeken en heeft naast de noden van de organisatie ook oog voor talenten en de wens van een verdere persoonlijke ontwikkeling van medewerkers bij het gebruik van competentieprofielen in de bedrijfsprocessen.

Wil je zelf aan de slag met de praktische tools rond talent, neem dan een kijkje op de talentontwikkelaar.

Indien je als kmo hierin stappen wil ondernemen kijk dan naar onze competentiecheck.

Co-Valent

Loading

Veuillez patienter...