Competentiebeleid

verantwoordelijke onderhoud-85190De basis voor een duurzaam loopbaanbeleid wordt gevormd door een pragmatisch competentiebeleid.

Het omschrijven van competenties zorgt ervoor dat iedereen in je organisatie dezelfde taal spreekt als het gaat over aanwerven, ontwikkelen en evalueren van medewerkers.

Het gebruik van competenties in je organisatie versterkt de lijm tussen de vaardigheden en kennis van je medewerkers enerzijds en je organisatiedoelstellingen anderzijds.

Waarom competenties definieren?

  • De juiste medewerker aanwerven werkt best indien je een goed beeld hebt van de competenties en talenten die je nodig hebt, nu en in de toekomst.
  • Je medewerkers doen groeien, kan effectiever met een opleidingsplan dat uitgaat van concrete kennis en vaardigheden.
  • Medewerkers gemotiveerd houden tot het einde van hun loopbaan veronderstelt dat je rekening houdt met hun talenten en competenties.

Welke stappen maken best onderdeel uit van een goed competentiebeleid?

  • Duidelijk vastleggen wat je ermee wil bereiken
  • Draagvlak bij je leidinggevenden garanderen
  • Focus op het omschrijven van de competenties die vanuit jouw bedrijfsdoelstellingen relevant zijn
  • Competenties linken aan functies en aan personen
  • Competenties opnemen in alle relevante bedrijfsprocessen (aanwerving, evaluatie, opleiding,..)
  • Het competentie-denken in je organisatie levendig houden

En wat met talenten?

Je kan je competentiebeleid op verschillende manieren aanpakken. Je kan vertrekken vanuit de behoeften van de organisatie en noodzakelijke competenties definiëren per functie. Je kan eveneens vertrekken vanuit je medewerker en zijn of haar talenten maximaal koppelen aan de noodzakelijke taken en functies in je organisatie. Een goed beleid combineert beide invalshoeken en heeft naast de noden van de organisatie ook oog voor talenten van medewerkers bij het gebruik van competentieprofielen in de bedrijfsprocessen.

Wij zoeken graag samen met jou naar de beste benadering voor je bedrijf. Neem gerust met ons contact op.

Indien je als kmo hierin stappen wil ondernemen kan dat met financiële steun van Co-valent. Maak gebruik van onze adviescheque.

Co-Valent

Loading

Veuillez patienter...