Competentiecheck

AAN DE SLAG: COMPETENTIECHECK VOOR KMO’S

IPV0123-009 Campagne Competentiechecks_Website_Horizontal

Je wil de (digitale) competenties van je medewerkers optimaliseren?  

  • Heb je zin om meer in je medewerkers te investeren maar weet je niet goed hoe eraan te beginnen? 
  • Je wil werken aan een gefundeerd opleidingsplan, maar hoe doe je dat?  
  • Heeft je bedrijf groeiplannen met een impact op competenties en zoek je ondersteuning? 
  • Staat je bedrijf voor veranderingen, verdere digitalisering en wens je je medewerkers voor te bereiden op de impact ervan? 
  • Wil je meer toekomstgericht tewerk gaan en meer gestructureerd en met meer resultaat? 

 

En jouw bedrijf is een KMO? 

  • Je maximaal 250 werknemers tewerkstelt. 
  • En je bedrijf geen deel uitmaakt van een grote onderneming, d.w.z. dat niet meer dan 50% van het kapitaal of de stemrechten in handen is van een grote onderneming (>250 werknemers) of een groep van verscheidene grote ondernemingen samen. 

 

Dan kan Co-valent je helpen   

Met de competentiecheck van Co-valent word je begeleid en ondersteund in het proces om de competenties in kaart te brengen en een actie- of opleidingsplan uit te werken. We verankeren het opleidingsbeleid in jouw organisatie en adviseren je bij de verdere verbetering van het competentiebeleid.  

 

Begeleiding door een expert 

Co-valent werkt samen met een aantal externe HR-experten en met organisaties met een digitale expertise en digitale trainers.  

 

Het proces  

De begeleiding is maatwerk en kan variëren van kortere begeleiding tot een maximum van  40 uren. Voor de doorlooptijd van je project reken je best op minimaal 2 maanden tot maximaal 6 maanden, naargelang van de beschikbaarheid van de betrokken medewerkers in je bedrijf. Het proces dat je doorloopt ziet er als volgt uit:  

 

 

 

 

 

 

Focus op digitale vaardigheden of een digitale transformatie 

Het is mogelijk dat van bij de start het voor jou duidelijk is dat de focus moet liggen op digitale vaardigheden. Of dit blijkt bij de eerste analyse samen met ons en onze expert. 
Via een digitale analyse kan je samen met de expert in kaart brengen waar de noden liggen in jouw bedrijf of in één of meerdere van jouw afdelingen.  

Bij deze begeleiding beperken we ons niet uitsluitend tot digitale vaardigheden, hier komen ook skills rond omgaan met veranderingen aan bod. Het proces is heel gelijkaardig, maar de focus ligt op een opleidings- en actieplan dat gericht is op de specifieke digitale uitdagingen en opleidingsnoden die hieraan verbonden zijn.  

 

Nog wat praktische informatie  

Voor deze ondersteuning dienden we een project in bij de Vlaamse overheid  Beleidsdomein Werk en Sociale Economie, nl Competentiechecks in Vlaamse ondernemingen (bestek nr.DWE/ESF/20220301).  

 EU

 

 

We kunnen over de periode 2023 en 2024 maximaal 40 begeleidingen organiseren.  Je bedrijf kan bijgevolg ook maar 1 keer genieten van een begeleiding gedurende deze periode. 

Doordat we deze actie financieren met overheidssteun, zal je ook een de-minimisverklaring moeten ondertekenen waar in je verklaart dat je bedrijf de voorbije 2 jaren en in het lopende jaar al niet meer dan 200.00 euro aan steun heeft ontvangen (bv. via premies, …). We helpen je graag ook verder als je specifiek hierover vragen hebt.   

 

Kan je geen aanspraak maken op voorgestelde competentiecheck voor Kmo’s  en ben je op zoek naar praktische tools om zelf aan de slag te gaan, dan kan je bv. een inspiratie vinden viatalentontwikkelaar 

Neem contact op met onze adviseurs voor meer informatie.

 

Co-Valent

Loading

Veuillez patienter...