Werkplekleren

technicus elektromechanica2-51613Co-valent wil het werkplekleren aanmoedigen. Werkplekleren is die vorm van leren waarbij een student, werknemer of werkzoekende in een operationele bedrijfsomgeving kennis en vaardigheden opdoet. Lees meer bij VDAB.

De loopbaan start op de schoolbanken maar het ontwikkelen van competenties eindigt niet bij het behalen van een diploma. Het is enerzijds cruciaal studenten en werkzoekenden op te leiden die vaardigheden en kennis snel in de praktijk kunnen toepassen en anderzijds is levenslang leren een wezenlijk onderdeel geworden van de loopbaan van elke werknemer. Daarom worden, bij het organiseren van een opleiding in school of organisatieverband, klassieke lesvormen meer en meer aangevuld met leermethoden zoals werkplekleren.

De 70-20-10-regel:

Uit onderzoek blijkt dat we 70% leren op de werkvloer in de praktijk, 20% leren van een collega en 10% in een lessituatie.

 

 

LEERLING

Stage
Het aanbieden van een sectorgerichte stageplaats kan een goede manier zijn om een beloftevolle medewerker in je organisatie te laten starten. Neem contact op met een school in de buurt om hen een stageplaats in je organisatie door te geven. Neem contact op met ons als je de scholen in de buurt met relevante studierichtingen niet kent.

Ook in Duaal Leren investeert de sector. In verschillende scholen kunnen leerlingen instappen in een studierichting waar ze een groot deel van de competenties op de werkvloer zullen verwerven.  

Lastenverlaging mentoren
De “doelgroep-vermindering voor mentors” is een lastenverlaging voor werkgevers die opleidingen op de werkvloer organiseren voor jongeren of hun leerkrachten en die daarvoor een werknemer als begeleider inzetten.

WERKZOEKENDE

KIEM

Met KIEM, Kunstof is een missie, wil PlastIQ samen met VDAB jonge werkzoekende opleiden, begeleiden en toeleiden naar een job als operator innovatieve kunststofmaterialen.

Talentenfabriek
Talentenfabriek is hét  job–en opleidingspunt in de brede Antwerpse regio voor de sectoren metaal en chemie met bijzondere aandacht voor het invullen van knelpuntberoepen.

META-Project
Het META-project begeleidt mechanische talenten om zo de nodige competenties te ontwikkelen om later als onderhoudstechnicus in een industriële installatie aan de slag te gaan. Deze opleiding is een combinatie tussen deeltijds leren en deeltijds werken voor jongeren vanaf 18 jaar.

SIRA
De SIRA-opleiding is een initiatief van de vzw Scheikundige Industrie Regio Antwerpen (SIRA) in samenwerking met de sociale gesprekspartners (ABVV, BBTK, ACV, LBC-NVK). Zij leiden minder gekwalificeerde werkzoekende jongeren tussen 18 en 26 jaar op tot procesoperator in de chemische sector, via een traject van alternerend leren en werken met een verloning.

Project 1825
Project 1825 : Het project heeft als doel jonge werkzoekenden tussen 18 en 25 jaar op te leiden tot operatoren in de procesindustrie. Door praktijkgerichte opleiding (deeltijds leren) te combineren met gestructureerde praktijkervaring (deeltijds werken) krijgen zij de kans zich in de procesindustrie in te werken.

Individuele Beroepsopleiding (IBO)
Een individuele beroepsopleiding houdt in dat je een werkzoekende opleidt in je bedrijf en daarna een arbeidsovereenkomst geeft. Je betaalt tijdens de opleiding enkel een productiviteitspremie.

WERKNEMER

Werkplekleren in de organisatie of leren on-the-job gebeurt vaak op informele wijze en wordt niet overal bewust ingepland en gestructureerd aangepakt. Sommige bedrijfsspecifieke vaardigheden en kennis kan men alleen op de werkvloer opdoen. Bedrijven hebben er dus alle belang bij om deze praktijkgerichte vorm van leren ook doelbewust op te nemen in hun opleidingsbeleid.

Co-valent kan de mentoren in je organisatie ondersteunen met een gratis opleiding. Indien je zelf deze opleiding organiseert, kan je subsidie aanvragen voor de kosten.

Co-Valent

Loading

Veuillez patienter...