Subsidiedossier bij Co-valent

Organiseert je bedrijf zelf opleidingen of werk je samen met een eigen opleidingsverstrekker? Als je werkgever bent in de sector chemie, kunststoffen of life sciences (RSZ kengetal 087) en je werknemers zijn tewerkgesteld in paritair comité 116 of 207, kan je voor deze kosten een tussenkomst aanvragen bij Co-valent. De opleidingen worden steeds eerst door je organisatie betaald en achteraf ingediend bij Co-valent.

Welke opleidingen komen in aanmerking?
Alle opleidingen die de competenties van je werknemers versterken en de inzetbaarheid verhogen kan je indienen. Zowel opleidingen die door een externe opleidingsverstrekker worden gegeven als opleidingen van een interne trainer komen in aanmerking.
foto website 2      

Komen NIET in aanmerking:

  • De volgende wettelijk verplichte veiligheidsopleidingen:
    • EHBO-cursussen
    • Interventieploeg brandbestrijding
    • Verplichte opleiding preventieadviseur
    • Interne hefwerktuigen opleidingen (door een collega gegeven)
  • en langlopende opleidingen zoals bv. MBA of een master.

Wanneer je werknemer een opleiding uit ons gratis open aanbod volgt, zullen de loonkosten van de gevolgde uren automatisch berekend worden in uw subsidiedossier.

Wat is het maximale subsidiekrediet?
Het subsidiekrediet wordt berekend vanuit de RSZ-aangiften van het jaar waarop de opleidingskosten betrekking hebben. De berekeningswijze wordt bij de cao-onderhandelingen vastgelegd. Kmo’s kunnen genieten van een verhoogde tussenkomst.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure? 

Via je persoonlijke login kan je op ‘Mijn Co-valent’ je subsidiedossier aanmaken. Voor het lopende jaar kan je stelselmatig je opleidingskosten inbrengen in een opleidingsdossier en elk jaar vanaf 1 juli kan je voor het voorgaande kalenderjaar het afgewerkte subsidiedossier indienen. Vanaf dat moment, en gedurende twaalf maanden, kan het subsidiedossiers officieel ingediend worden.

Bv. Opleidingskosten van 2019 kunnen vanaf 1 januari 2019 ingebracht worden in een opleidingsdossier en kunnen als definitief subsidiedossier ingediend worden vanaf 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021.

Meer informatie nodig?

Misschien vind je je antwoord in de rubriek FAQ. Je mag ook altijd contact met ons opnemen.

Co-Valent

Loading

Veuillez patienter...