Wat is Co-valent

Covalente binding of atoombinding Co-Valent : Een binding tussen atomen waarin de atomen één of meer gemeenschappelijke elektronenparen hebben.

Co-valent is het vormingsfonds van en voor arbeiders (PC 116) en bedienden (PC207) in de sector van chemie, kunststoffen en life sciences.

Co-valent verbindt als netwerkorganisatie verschillende partners rond een gemeenschappelijke missie.

Onze missie :

“Developing talents creates chemistry”

Co-valent ondersteunt en stimuleert competentieontwikkeling en tewerkstelling van (toekomstige) werknemers en kansengroepen in de sector. Dat doen we door samen met onze partners te investeren in, sensibiliseren en activeren rond :

  • duurzame inzetbaarheid van werknemers
  • betere instroom in de sector door opleiding van werkzoekenden en jongeren
  • actieve begeleiding van kansengroepen

Daarnaast financiert Co-valent projecten van internationale solidariteit.

Wat doen wij ?

Naast de eigen dienstverlening aan de sector ondersteunt en coördineert Co-valent ook projecten die door partners worden uitgevoerd.
Onze dienstverlening:

Ondersteuning van de werking en initiatieven van partners

  • Steun aan de werking van de sectororganisaties
  • Bevordering van kennis rond techniek en chemie in het onderwijs
  • Initiatieven rond tewerkstelling van kansengroepen
  • Versterken van kwetsbare bevolkingsgroepen via projecten van internationale solidariteit

CAO
De vormingsfondsen van en voor arbeiders en bedienden van de sector van chemie, kunststoffen en life sciences bestaan sinds 1988. De vormingsfondsen samen vormen sinds 2014 Co-valent. Onze werking wordt gefinancierd door een bijdrage die per CAO (Arbeiders, Bedienden) wordt bepaald.

Sectorconvenant
De sectorconvenant is een overeenkomst tussen de sector en de Vlaamse Overheid. Co-valent coördineert en realiseert samen met de sectorconsulenten de acties nodig om de doelstellingen van de sectorconvenant waar te maken op volgende prioritaire beleidsdomeinen: aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, levenslang leren en competentiebeleid, evenredige arbeidsdeelname en diversiteit.

Co-Valent

Loading

Veuillez patienter...