Wie is Co-valent

HET TEAM

Het team van Co-valent werkt op gedreven en betrokken manier aan de verwezenlijking van de missie. Bedrijven, werknemers, werkzoekenden, onderwijs en arbeidsmarktactoren kunnen bij onze ervaren medewerksters terecht voor informatie en ondersteuning :

 

BEHEERSCOMITE

Het beheerscomité van Co-valent is paritair samengesteld en bestaat uit een vertegenwoordiging van werknemersorganisaties voor arbeiders en bedienden en een vertegenwoordiging van werkgevers en de federatie van de sector, essenscia. De voorzitter van het beheerscomité is Koen Laenens, Directeur Sociale Beleid bij essenscia.

PARTNERS

Om onze doelstellingen in de verschillende beleidsdomeinen waar te maken werkt Co-valent op federaal en regionaal niveau samen met verschillende partners:

  • Werknemersorganisaties
  • Werkgeversorganisaties
  • Sectororganisaties
  • Overheden
  • Belangenorganisaties rond kansengroepen
  • Andere sectorfondsen

Co-Valent

Loading

Veuillez patienter...