scrol

Diversiteit, inclusie… wat is het nu juist?

Een inclusieve onderneming zet in op diversiteit en heeft daarbij oog voor het potentieel van elke werknemer. De zichtbare verschillen springen het snelst in het oog: leeftijd, geslacht, ras, taal, fysieke verschijningsvorm, kleding, gedragsstijl,. Maar ook minder zichtbare verschillen zijn belangrijk bij diversiteit: scholingsgraad, werkervaring, sociale achtergrond, interesses, talenten, levensdoelen,… Een onderneming die oog heeft voor diversiteit zal rekening houden met al deze verschillen, en streven naar een zo divers mogelijke samenstelling van de ploeg.

Inclusie gaat echter nog een stap verder, want een onderneming die streeft naar inclusie zal op zoek gaan naar hoe hij deze verschillen doelbewust kan inzetten, door het beste in mensen aan te spreken, door respect te tonen voor de eigenheid van elkeen, door mensen zich gewaardeerd te laten voelen ongeacht de functie, rang of taak.


Iedereen heeft een talent en verdient een kans. Een inclusieve onderneming vertrekt vanuit de visie dat elke burger op beroepsactieve leeftijd een arbeidsplaats kan vinden die overeenstemt met zijn talenten. Een inclusieve ondernemer slaagt er zo in mensen met drempels tot de reguliere arbeidsmarkt aan het werk te stellen. Dat is niet altijd evident, maar er zijn verschillende gespecialiseerde dienstverlenende organisaties waar u als onderneming beroep op kan doen ter ondersteuning.

Op dinsdag 3 oktober organiseren alle sectoren samen een symbolische dag van de inclusie.


Dit jaar geen fysieke bijeenkomst zoals vorig jaar, maar een dag waarop we onze bedrijven willen uitnodigen tot actie binnen de bedrijfsmuren.

Meer informatie

Actie? Graag inspiratie!

Op 12 september kon je een webinar volgen waarin we je tips en ideeën van haalbare acties aanreiken.