scrol

Co-valent
Connecting talents, shaping futures

Co-valent is het vormingsfonds van de chemie, kunststoffen en life sciences. Onze missie: de competentie-ontwikkeling van werknemers in de sector ondersteunen.

Wat doet Co-valent voor mij?

Seneffe Aptaskil

Als vormingsfonds van en voor de werknemers in de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences is Co-valent verantwoordelijk voor de ondersteuning van de competentie-ontwikkeling van werknemers in de sector.

Concreet doen we dat door gratis kwalitatieve opleidingen te voorzien, werkgevers financieel te ondersteunen bij hun opleidingsinitiatieven en bedrijven te adviseren rond duurzaam loopbaanbeleid.

Ontdek ons aanbod