scrol

Wat moet er in het opleidingsplan staan?

Het opleidingsplan is een papieren of elektronisch document dat alle opleidingsinitiatieven van je bedrijf vermeldt. Het principe werd in het leven geroepen om het opleidingsrecht van werknemers vlot te kunnen opvolgen. Zowel werknemers als werknemersvertegenwoordigers moeten dan ook gemakkelijk toegang krijgen tot het plan.

Deze elementen moeten erin staan:

 • bedrijfsgegevens
 • organisatiedoelstellingen, visie en strategie van het bedrijf
 • visie op leren en het opleidingsbeleid
 • de aangeboden opleidingen, hun karakter (formeel of informeel) en hun doel
 • beschrijving van de doelgroep per opleiding

Neem ook de vereisten van de federale overheid mee in je opleidingsplan:

 • Welke opleidingsinitiatieven neem je om de competenties van risicogroepen te versterken? Denk daarbij aan oudere werknemers, anderstaligen, werknemers met een migratieachtergrond of werknemers met een handicap …
 • Welke opleidingsinitiatieven neem je om te voorkomen dat beroepen zoals procesoperator, laborant en onderhoudstechnicus ook binnen jouw organisatie knelpuntberoepen worden?
 • Uit het opleidingsplan moet blijken dat vrouwen dezelfde opleidingskansen krijgen als mannen.

De FLA of Federal Learning Account: een klare kijk op de opleidingen van uw medewerkers

De Arbeidsdeal van oktober 2022 verplicht alle werkgevers om de opleidingen van hun medewerkers te registreren op een nieuw platform: de Federal Learning account, kortweg FLA. Co-Valent maakt je graag wegwijs in deze nieuwe verplichting.

Ik wil dit weten

SOS opleidingsplan? Volg de opleiding!

Met de gratis opleiding van Co-valent leer je hoe je een doordacht opleidingsplan opstelt en realiseert.

Visie op leren en het opleidingsbeleid

Een opleidingsplan is pas nuttig binnen het kader van een sterk opleidingsbeleid. En daarvoor is draagvlak nodig vanuit alle niveaus.

 • De directie draagt het belang van (bij)leren uit en maakt de nodige middelen vrij.
 • De hr-verantwoordelijke zorgt voor een gestructureerde aanpak en ondersteunende tools.
 • De leidinggevende wordt coach en volgt de vooruitgang van de werknemer op.
 • Werknemers krijgen toegang tot het opleidingsplan én het opleidingsaanbod.

In bedrijven waar een sterke leercultuur heerst, hebben werknemers meer goesting om bij te leren, zetten ze nieuwe kennis gemakkelijker om in de praktijk én steken collega’s meer op van elkaar. Neemt jouw bedrijf initiatieven om leren te verankeren in de bedrijfscultuur? Noteer ze in het opleidingsplan onder ‘visie op leren en opleidingsbeleid’.

Je plan is klaar … Wat nu?

Elk jaar moet de ondernemingsraad, vakbondsafvaardiging of werknemers voor 15 maart overleggen over het nieuwe opleidingsplan. Ten laatste op 31 maart moet het plan klaarliggen. Een maand later treedt het in werking.


In principe moet de opleidingsverantwoordelijke het plan per e-mail naar de bevoegde ambtenaar versturen. Omdat er nog geen ambtenaar is aangeduid, moeten bedrijven het plan voorlopig zelf bewaren.

Ondersteuning voor je opleidingsinitiatieven

Co-valent ondersteunt werkgevers die inzetten op de competentieontwikkeling van hun werknemers. En dat via gratis opleidingen en financiële tegemoetkomingen voor je eigen opleidingsinitiatieven.

Lire aussi