scrol

Van en voor werknemers onder PC 116 en PC 207

Co-valent is het sectoraal vormingsfonds van en voor werknemers in de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences. Wij staan dus klaar voor iedereen die onder het paritair comité 116 (arbeiders) of 207 (bedienden) valt.


Onze belangrijkste taak? De competentie-ontwikkeling van de mensen in onze sector ondersteunen. De huidige werknemers – met bijzondere aandacht voor risicogroepen – en werkgevers maar ook studenten en toekomstige werknemers.


Concreet doen we dat door gratis kwalitatieve opleidingen te voorzien, werkgevers financieel te ondersteunen bij hun opleidingsinitiatieven en bedrijven te adviseren rond duurzaam loopbaanbeleid.


Ontdek in ons jaarverslag wat we realiseerden in 2023.

Onze waarden

We connect

We hechten veel belang aan een goede samenwerking. Met onze partners, stakeholders, leveranciers, andere sectorale organisaties en het beheerscomité. Vanuit gelijkwaardigheid, waardering en wederzijds respect, met de neuzen in dezelfde richting. In het belang van onze sector.

We guide

We willen een gids zijn voor medewerkers en bedrijven in onze sector. We willen met onze expertise bedrijven, partners en (toekomstige) werknemers ondersteunen. En waar expertise ontbreekt, doen we een beroep op externe consultants of opleidingen.

We grow

We zijn leergierig, staan open voor vernieuwing en durven experimenteren. We houden steeds de vinger aan de pols: volgen de trends in de markt en kennen de noden van de sector. Ook intern blijven we zoeken naar hoe we beter kunnen (samen)werken. We gaan actief aan de slag om onze dienstverlening te blijven optimaliseren.

We do

Ons engagement is sterk. We doen wat we beloven. Dat betekent dat we keuzes maken en prioriteiten stellen. We zoeken samen naar het best mogelijke resultaat. Zonder compromis.

Missie van Co-valent en partners

Als netwerkorganisatie verbinden we verschillende organisaties rond onze gemeenschappelijke missie. Vandaar ook onze naam: een covalente binding is een binding tussen atomen met één of meer gemeenschappelijke elektronenparen.

Onze gemeenschappelijke missie vertaalt zich naar drie actiepunten.

  • Duurzame inzetbaarheid van werknemers
  • Instroom van talent verbeteren via opleidingen en ondersteuning van het onderwijs,…
  • Actieve begeleiding en ondersteuning van kansengroepen

Beheerscomité

Het beheerscomité van Co-valent is paritair samengesteld en bestaat uit een vertegenwoordiging van ABVV, ACLVB, ACV, de werknemersorganisaties voor arbeiders en bedienden en een vertegenwoordiging van werkgevers en essenscia, de federatie van de sector.

Rol van de collectieve arbeidsovereenkomst

De vormingsfondsen van onze sector, enerzijds voor arbeiders en anderzijds voor bedienden, bestaan al sinds 1998. Samen vormen ze sinds 2014 Co-valent. Onze werking wordt gefinancierd door een bijdrage die wel nog per collectieve arbeidsovereenkomst (cao) wordt bepaald.

Een cao is een akkoord tussen verschillende partijen. Enerzijds de werknemersorganisatie(s) en anderzijds de werkgeversorganisatie(s). In deze overeenkomst worden zowel de individuele als collectieve betrekkingen tussen werkgevers en werknemers beschreven. Je vindt er bovendien de rechten en plichten van werkgevers en werknemers in de sector. Raadpleeg je cao via de website van de federale overheid.

Rol van Co-valent in het sectorconvenant

Het sectorconvenant is een overeenkomst tussen een sector en de Vlaamse overheid en lijst doelstellingen op rond onderwerpen zoals:

  • aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt
  • levenslang leren en het competentiebeleid
  • evenredige arbeidsdeelname en diversiteit
  • werkbaar werk

Co-valent, de Vlaamse competentiecentra en SIRA vzw werken nauw samen om deze doelstellingen te realiseren.