scrol

Levenslang leren in het kader van de arbeidsdeal

De arbeidsdeal van 2022 bundelt een aantal maatregelen van de federale overheid om enerzijds de werkzaamheidsgraad tegen 2030 op te trekken tot 80% en anderzijds om de arbeidswetgeving te moderniseren.

De deal biedt een antwoord op recente verschuivingen in de maatschappij en de manier waarop mensen werken. Denk daarbij aan uitdagingen zoals telewerken, steeds versnellende digitalisering, e-commerce en de platformeconomie. Levenslang leren en het recht op opleiding zijn twee belangrijke pijlers in de arbeidsdeal.

Let wel: de arbeidsdeal blijft ondergeschikt aan de regels geformuleerd in de sectorale cao’s.

Opleidingsrecht en het opleidingsplan

Je verplichtingen als werkgever zijn bepaald door je aantal werknemers berekend in fulltime equivalenten (fte’s). Heb je meer dan twintig werknemers of fte’s? Dan is een opleidingsplan verplicht.

aantal fte’sopleidingsrecht voor werknemersopleidingsplan
minder dan 10over een periode van vijf jaar, gemiddeld 1 opleidingsdag per voltijdse werknemer (op voorwaarde dat de werknemer zes maanden van het kalenderjaar heeft gepresteerd)vrijgesteld
tussen 10 en 20jaarlijks 1 opleidingsdag per voltijdse werknemervrijgesteld
meer dan 20jaarlijks 5 opleidingsdagen per voltijdse werknemerjaarlijks verplicht op te maken voor 31 maart

Lees ook