scrol

Waarom competentiebeheer?

Competentiebeheer heeft als doel de processen met betrekking tot competenties te standaardiseren zodat iedereen binnen het bedrijf dezelfde taal spreekt. Zo sla je als bedrijf de brug tussen de competenties van je medewerkers en de doelstellingen van je bedrijf.

De voordelen van sterk competentiebeheer zijn op drie verschillende vlakken voelbaar: rekruteren, opleiden en evalueren, en motiveren.

Rekruteren

Met een competentieprofiel, ofwel een volledig beeld van de competenties die een kandidaat nodig heeft om een functie in te vullen, kies je sneller en gemakkelijker de juiste persoon voor de job.

Opleiden en evalueren

De juiste opleiding kiezen voor een medewerker of een groep medewerkers met dezelfde functie? Dat doe je aan de hand van een individueel of functiegericht competentieprofiel. Ook evaluaties verlopen vlotter met een gestroomlijnde aanpak.

Motiveren

Investeren in competentiebeheer met oog op het welzijn van je werknemer loont. Ze voelen zich vaker gewaardeerd en gemotiveerd en zijn doorgaans loyaler aan hun werkgever. Bovendien is levenslang leren een belangrijke pijler voor een duurzame loopbaan.

Competenties en opleiden: onlosmakelijk verbonden

Om een efficiënt opleidingsplan op te stellen, moet je weten welke competenties nodig zijn op de werkvloer. Competentiebeheer en opleiden zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden.


Stuur je je werknemers op opleiding? Communiceer vooraf duidelijk welke competenties de opleiding bijbrengt. Zo krijgen ze een duidelijk beeld van je verwachtingen én zien ze de relevantie van de opleiding voor hun job.


Volg ook na de opleiding op of de verworven competenties ook daadwerkelijk worden toegepast. Bekijk eventueel samen of een vervolgopleiding of herhaling kan helpen om de competenties te verankeren.

In zes stappen naar een beter competentiebeleid

Is jouw bedrijf klaar om werk te maken van een beter competentiebeleid? Dit zijn in grote lijnen de stappen die je onderneemt:

  • Leg aan de hand van concrete doelstellingen vast wat je met je beleid wil bereiken.
  • Zorg voor draagvlak bij kaderleden en leidinggevenden. Een competentiebeleid kan alleen slagen als alle stakeholders aan boord zijn.
  • Omschrijf de competenties die nodig zijn om je bedrijfsdoelstellingen te halen.
  • Koppel deze competenties aan bepaalde functies en personen.
  • Neem de competenties op doorheen het hele personeelsbeleid en alle relevante bedrijfsprocessen zoals aanwerving, evaluatie en opleiding.
  • Kies de juiste opleidingen om de competenties te verwerven. Bekijk ook het opleidingsaanbod van Co-valent.

Tools om zelf aan de slag te gaan

Als kmo kan je een beroep doen op de Competentiecheck: een begeleid proces om je opleidings- en competentiebeleid te starten, verbeteren en/of implementeren.


Geen kmo? Ook de Talentontwikkelaar op de website van MVO Vlaanderen biedt praktische instrumenten die je op de juiste weg zetten.

Opleidingen competentiebeheer

In ontwikkeling