scrol

Het Demografiefonds helpt te investeren in je loopbaanbeleid

Demografische veranderingen en het verlengen van de loopbaan stellen de sector voor een nieuwe uitdaging: het werk zo lang mogelijk werkbaar houden. Om daar een antwoord op te bieden, richtten de sociale partners het Demografiefonds op.

Met een financieel duwtje in de rug stimuleren ze werkgevers om ondernemingsspecifieke initiatieven te nemen om het welzijn van medewerkers van alle leeftijden te ondersteunen, met bijzondere aandacht voor oudere werknemers, werknemers in ploegenstelsels en werknemers met belastend werk.

1. Beter werk

 • arbeidstijd en verlofregeling
 • ploegensysteem en werkrooster
 • jobinhoud
 • arbeidsorganisatie
 • motiverend leiderschap en teamklimaat

2. Gezondheid

 • gezondheidspromotie en leefstijlgedrag
 • ergonomie
 • preventie
 • ziekte

3. Competenties

 • opleiding en ontwikkeling
 • leren op de werkplek

4. Loopbaanbeleid

 • loopbaanondersteuning
 • mobiliteit
 • levensfase- en leeftijdsbewuste maatregelen

Werkbaar werk met de hulp van het Demografiefonds

Meer informatie over de subsidies of een concrete vraag? Surf naar de website van het Demografiefonds. Hun medewerkers helpen je graag verder.