scrol

Maatregelen voor een kwalitatieve instroom

De taak van Co-valent? Leerlingen, studenten en afgestudeerden en werkzoekenden de weg wijzen naar onze sector. Dat doen we onder andere door deze vier problematieken aan te pakken.

1. Vergrijzende werknemerspopulatie

De gemiddelde leeftijd van werknemers in de sector stijgt. Zo is 20% van de werknemers in de chemische industrie volgens cijfers van het Steunpunt Werk 55 jaar of ouder.

Via het Demografiefonds kunnen bedrijven een beroep doen op financiële steun om de werkbaarheid van hun jobs te verzekeren, ook voor oudere werknemers.

Bovendien loont het om te investeren in gepaste opleidingen en bijscholingen. Want levenslang leren houdt ons brein jong.

2. Beperkte instroom van geschikte profielen

Onze sector vereist specifieke competenties. De perfecte kandidaat vinden voor je vacature is in tijden van arbeidskrapte daarom niet evident.

Om de instroom van geschikte profielen te stimuleren, werken we bij Co-valent samen met verschillende competentiecentra en zetten we in op projecten zoals SIRA. En bekijk zeker ook ons eigen aanbod gratis opleidingen, waarmee je een bijna-perfecte kandidaat de nodige competenties aanleert.

3. Beperkte instroom in STEM-studierichtingen

De STEM-richtingen in het middelbaar en in het hoger onderwijs zijn onderbezet. Om de groeiende vraag naar werkkrachten te vervullen, kiezen te weinig jongeren voor een studierichting die ze voorbereidt op een job in de sector.

Mede dankzij onze ondersteuning kunnen de Vlaamse competentiecentra ACTA, PlastIQ en Vitalent klassenbezoeken ontvangen om leerlingen warm te maken voor de wereld van de STEM.

Ben je leerkracht? Bekijk zeker ook de diensten van het Beroepenhuis en het Regionaal Technisch Centrum. Bovendien kan je bij Co-valent gratis posters van de tabel van Mendeljev opvragen. Stuur ons een mailtje met de naam en het adres van je school en het gewenste aantal.

4. Beperkte doorstroom van STEM-afgestudeerden naar STEM-jobs

Bovenop de beperkte instroom in de STEM-richtingen, verloopt ook de doorstroom van STEM-afgestudeerden naar STEM-jobs stroef. Uit onderzoek van de Vlaamse overheid blijkt dat een kwart van de STEM-afgestudeerden kiest voor een job of verdere studie die afwijkt van hun opleiding.

Daarom moedigt Co-valent bedrijven aan om in het kader van duaal leren leerwerkplekken aan te bieden. Duaal leren is een volwaardige leerweg binnen het secundair en het volwassenenonderwijs. Leerlingen combineren er hun theoretische lessen op school met een praktijkgerichte opleiding op de werkvloer. Rondt de leerling zijn opleiding succesvol af? Dan krijgt de werkgever er een correct geschoolde werknemer voor terug.

Je vindt alle informatie rond duaal leren in onze sector op de website Formule Duaal van het Sectoraal Partnerschap.

Lees meer

Leid nieuwe werknemers gratis op via Co-valent

Bijna-perfecte kandidaat gevonden voor je vacature? Een opleiding stoomt hen klaar voor de job.

Ontdek het gratis aanbod van Co-valent.