scrol

Opleidingsjaar bepaalt mee de berekening

Het jaar waarin de opleiding plaatsvindt heeft een impact op het bedrag van je subsidie.

  • Vond de opleiding plaats na 1 januari 2023? Dan krijg je een forfaitair bedrag van € 35 per werknemer, per uur, met een maximum van 40 uren per persoon, per opleiding.


  • Vond de opleiding plaats vóór 1 januari 2023? Dan wordt het bedrag ook beïnvloed door het type opleiding – extern of intern.

Opleiding met externe lesgever

Deed je vóór 1 januari 2023 een beroep op een externe lesgever?

Dan krijg je:

  • de reële kost van de opleiding, zoals aangegeven op de factuur en
  • een tussenkomst in de loonkost.

Opleiding met interne lesgever

Ging de opleiding door vóór 1 januari 2023 en gaf een van je eigen werknemers de opleiding?

Dan krijg je:

  • een forfaitaire tussenkomst in de loonkost aan € 30 per werknemer, per uur besteed aan de opleiding en
  • een vergoeding voor de tijd van de interne lesgever aan € 55 per uur.

Maximale subsidie of subsidiekrediet

Elk bedrijf heeft recht op een subsidiekrediet per statuut (arbeiders en bedienden).

Dat subsidiekrediet of maximale subsidiebedrag bedraagt 0,15% van de brutoloonmassa van het betreffende opleidingsjaar.


Omdat RSZ deze bedragen pas bekend maakt in juni van het jaar ná het opleidingsjaar, is je subsidiekrediet pas finaal tegen de maand juli van het jaar volgend op het opleidingsjaar.


Is je bedrijf onderhevig aan de SIRA-cao? Dan is het subsidiekrediet beperkt tot 0,10% van

de brutoloonmassa.

Extra subsidies voor kmo’s

Is je bedrijf een kmo en ligt je subsidiekrediet volgens de bovenstaande berekening onder de € 5.000? Dan krijg je mogelijk extra toelagen. De voorwaarden:

  • Heb je maximaal tien arbeiders en tien bedienden in dienst? Dan ontvang je een tegemoetkoming tot € 500 per werknemer.

  • Heb je meer dan tien arbeiders of tien bedienden? Dan ontvang je een tegemoetkoming tot € 5.000 per statuut.

De criteria van een kmo zijn vanaf 1 januari 2023 gewijzigd.

Let wel

Vond de opleiding plaats voor 1 januari 2023?

Dan kom je in aanmerking voor de verhoogde tegemoetkoming als je bedrijf maximaal 250 werknemers telt en je een ‘verklaring op eer kmo’ ter beschikking hebt.

Vond de opleiding plaats na 1 januari 2023?

Dan kom je in aanmerking voor de verhoogde tegemoetkoming als je bedrijf maximaal 50 werknemers telt. De verklaring op eer vervalt.

Vragen over subsidies?

Ben je onzeker over het subsidiekrediet van je bedrijf? Onze medewerkers staan je graag te woord.

Lees ook